Thầy ơi ! Thầy ở nơi đâu

 

Thầy ơi ! Thầy ở nơi đâu ?

Nghe hát

 

Thầy ơi ! Thầy ở nơi đâuTuy trễ một chút so với ngày nhà giáo 20/11, vẫn xin gửi đến cộng đoàn một nhạc phẩm đặc biệt của nhạc sĩ Hoàng Tuấn, thuộc nhóm Three Bells.

Đặc biệt vì theo tác giả, “Bài hát được viết tặng cho một Cô Giáo mà mình mang ơn sâu nặng. Chính nhờ Cô, mà mình đã chọn con đường làm giáo viên. Nhưng ray rứt lắm vì đã hơn 30 năm đi tìm nơi Cô an nghỉ sau một cơn bịnh tim. Mình không có cơ hội để cắm nén nhang nhân Ngày Nhà Giáo.

Đặc biệt vì bài “Thầy ơi ! Thầy ở nơi đâu” do tác giả sáng tác, làm nhạc nền và tự hát, là một nỗi trăn trở ngần ấy thời gian đi tìm ngôi mộ của Cô. Nhưng vẫn mù mịt thông tin… Xin dâng linh hồn Cô như một lời tạ lỗi.

Thầy ơi ! Thầy ở nơi đâu

 

Trả lời