Clips : Giây phút bên Mẹ Lavang và La-mã Bến Tre

 

 

Clips : Giây phút bên Mẹ
và Mẹ La-mã Bến Tre

Đêm “Hành Trình về bên Mẹ” tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông ngày 11.10.2011.

 

Giây Phút Bên Mẹ (Đức Mẹ La Vang)

Nhạc sĩ : Lm Trần Minh – Thể hiện : Thanh Bình

 

Mẹ La Mã Bến Tre

Nhạc sĩ : Phanxicô Đặng Hải. Thể hiện : Trung Thu

 

 

Trả lời