Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011

 

 

Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011


Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011Nhân dịp ngày Thế giới Truyền giáo Chúa nhật 23 tháng 10, xin giới thiệu thống kê Giáo hội Công Giáo dựa trên bản thông tin của Fides.

Các con số thống kê về nhân sự và cấu trúc của Giáo Hội, Fides dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội đến ngày 31-12-2009, kèm với những thay đổi tăng hay giảm khi đối chiếu với năm trước.

Hiện nay số tín hữu là 1 tỉ 180 triệu,
trên dân số thế giới 6 tỉ 777 triệu,
chiếm tỉ lệ 17,42%, tăng 0,02 % so với năm trước.

Số giám mục
Đảm nhiệm…

Số linh mục
phó tế vĩnh viễn
Tu sĩ nam nữ
Thành viên tu hội đời
Đại chủng sinh
Thừa sai giáo dân
Giáo lý viên

5.065 (tăng 63),
2.956 giáo khu (tăng 11).

410.593 (tăng 1.427),
38.155 (tăng 952 ),
54.229 (giảm 412),
737 (giảm 6),
117.978 (tăng 954)
320.226 (tăng 3.390),
3.151.077 (tăng 68.515)

Vào thời điểm ngày 01-10-2011 hiện có :

1103 địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách (gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội),

Trong đó : 449 tại châu Phi, 473 Châu Á, 85 ở Châu Mỹ và 46 ở Châu Úc.

(Theo www.fides.org, 21-10-2011)


Trả lời