Clips : Dâng Mẹ & Ami Chư Siang

 

Clips : Dâng Mẹ & Ami Chư Siang


Đêm “Hành Trình về bên Mẹ” tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông ngày 11.10.2011

1. Dâng Mẹ (tiếng Hoa)

Nhạc sĩ Lm Hoài Đức  – Thể hiện : ca đoàn giáo xứ Phanxicô

 

[youtube]T3BLEXj4zmk[/youtube]

 

2. Ami Chư Siang

Nhạc sĩ Lm Siu Barao và Lm Trần Sĩ Tín – Thể hiện : SV Dân tộc Gia Đình Hiệp Thông

 

[youtube]MTe0QfJPfhs[/youtube]

 

Trả lời