Video : Lời Kinh Của Sứ Thần

 

Giáo xứ Đainh
Lễ Đức Mẹ Fatima 13.10.2011

Video Diễn Nguyện : Lời Kinh Của Sứ Thần

 

Video : Lời Kinh Của Sứ ThầnNối dài niềm vui của ngày lễ 13.10.2011, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông, xin giới thiệu với cộng đoàn phần diễn nguyện “Lời Kinh Của Sứ Thần” do các nữ tu Mân Côi Chí Hoà thực hiện.

Các nữ tu đã nhắm đến nguyện hơn là diễn, nên hôm ấy có những lúc tắt điện, chỉ đốt nến để tập trung đọc kinh, do đó dĩ nhiên là … thiếu ánh sáng. Xin cộng đoàn coi clip như một buổi cầu nguyện nối dài.

Cầu chúc mỗi người không quên lời kinh Kính Mừng mỗi ngày dâng kính Mẹ.

 

[youtube]WoefzVIbX1A[/youtube]

 

 

Trả lời