Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2011

 

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2011
Chúa nhật 02.10.2011

Bài trích sách công vụ các Tông đồ (Cv 1,12-14)

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2011

 

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.

Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê.

Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.

 

+ Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh HùngNghe trên YouTube

Sáng 07.010 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

Trả lời