Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

 

Trung tâm Mục vụ Đaminh

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae
Khóa 17


Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17Hòa chung niềm vui với các trường lớp trong mùa khai trường, hôm nay 06.09.2011, lớp Cao Đẳng Thần Học Sedes Sapientiae cũng hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012 tại Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Đaminh – Ba Chuông.

Từ sáng sớm, khuôn viên tu viện và thánh đường Đaminh đã rộn ràng bước chân những người “yêu mến sự khôn ngoan”,  nhiệt tâm “truy tầm chân lý” qua việc học hỏi thánh khoa với niềm vui rạng rỡ tìm đến trung tâm mục vụ để dự lễ khai giảng khóa 17. Để năm học mới được bắt đầu trong ơn nghĩa của Chúa và sự bảo trợ của Mẹ Maria, Tòa Đấng khôn ngoan, chương trình ngày khai giảng được khởi sự bằng thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần.

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ 30 sáng, tại thánh đường giáo xứ Đaminh, do cha Phó bề trên Tu viện Anberto, Giuse Lưu Công Chỉnh, OP, chủ tế. Đồng tế và hiệp dâng với ngài có cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP, Giám đốc học viện Sedes Sapientiae, quý cha trong ban giáo sư, quý bề trên các hội dòng cùng các học viên của mình.

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Trong ánh nắng ban mai huy hoàng, với lời ca khẩn nài “Thánh Thần khấn xin ngự đến…” đoàn đồng tế trong phẩm phục màu đỏ tiến lên bàn thánh dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm học mới. Trước thánh lễ, Cha Giám đốc đã có lời chào mừng quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và các học viên. Sau đó, cha giới thiệu sơ lược về lịch sử của chương trình Thần học Sedes Sapientiae.

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Lớp Thần học Sedes Sapientiae được hình thành từ năm 1971 ở Đaminh Học Viện Thủ Đức của tỉnh dòng Đaminh. Sau nhiều năm bị gián đoạn vì thời cuộc, chương trình Thần Học Sedes Sapientiae được tiếp tục lại từ năm 2002 tại Trung Tâm mục vụ Đaminh. Do nhu cầu học hỏi và nghiên cứu của các Hội Dòng, Tỉnh hội tháng 06 vừa qua đã quyết định nâng cao chương trình này. Năm nay, lớp Sedes Sapientiae khai giảng khóa đầu tiên với chương trình phân phối đều trong ba niên khóa ….

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Bước vào thánh lễ, cha chủ tế đã nói lên ý nghĩa của ngày khai giảng năm học mới khi cử hành thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, và tầm quan trọng của việc học hỏi thánh khoa. Cha mời gọi các học viên hãy tín thác việc học hành này cho Chúa, xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và hướng dẫn trong suốt năm học này.

Vì là ngày lễ khai giảng năm học mới nên các phận việc trong thánh lễ từ việc hát lễ, giúp lễ, đọc thánh thư, đến lời nguyện cộng đoàn đều do các học viên đảm nhận.

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Trong bài giảng, khởi đi từ bài đọc I trích trong sách Công Vụ Tông đồ (Cv 2,1-11) nói về sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ tuần với các Tông Đồ, cha Giám đốc đã nhắn nhủ các học viên hãy biết chạy đến và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa, vì chính Chúa là nguồn nâng đỡ trợ lực của chúng ta. Từ những ngôn ngữ khác nhau, tất cả các dân tộc đều nghe được tiếng nói bản xứ của mình. Cũng vậy như trong bài đọc II (1Cr 12,3b-7.12-13) nói về “Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chỉ có một Thánh Thần”, cha diễn tả về nhiều hội Dòng với nhiều linh đạo khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, cứu độ các linh hồn…

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Đồng thời qua đó, cha cũng nhắn nhủ mỗi học viên cũng phải xác định rõ động cơ của việc học hỏi: việc học hỏi này không nhằm thăng tiến bản thân của mỗi học viên, nhưng là vì sứ vụ, vì Hội Dòng  và vì Giáo Hội…

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm học mới kết thúc với việc chụp hình lưu niệm. Sau đó tất cả tề tựu tại hội trường Trung tâm Mục vụ để gặp gỡ, trao đổi với các giáo sư về những vấn đề liên quan đến việc học, việc quản trị, chương trình học, và nội quy. Sau đó, các học viên theo lớp của mình tiến về phòng học để bắt đầu những tiết học đầu tiên.

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Theo danh sách đăng kí, niên khóa 2011 – 2012 có hơn 120 học viên, là các tu sĩ nam nữ từ các Hội dòng gửi đến và một số giáo dân đang tham gia công tác giảng dạy giáo lý tại các giáo xứ do các cha xứ giới thiệu và gửi đến học. Chương trình Cao Đẳng Thần Học Sedes Sapientiae được phân bố thành 3 năm. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu, các học viên cũng được tự do đăng kí theo môn học hoặc theo các tín chỉ.

 

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Xin tạ ơn Chúa vì ân phúc ngày khai giảng năm học mới. Xin Chúa chúc lành cho quý giáo sư và mỗi học viên, để nhờ sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự đồng hành của các giáo sư, hy vọng chúng con sẽ lĩnh hội được những kiến thức thánh khoa cần thiết làm hành trang cho đời sống đức tin, đặc biệt cho đời tu trì. Nhờ đó, chúng con sẽ nhiệt tâm hơn với ơn gọi và sứ vụ.

Pet. Võ Tá Đương, OP.

Khai Giảng lớp Sedes Sapientiae khóa 17

Xin click để xem hình lớn

 

Trả lời