Giáo xứ đón mừng các tu sĩ mới tuyên khấn

 

 Giáo xứ Đaminh
đón mừng các thầy mới tuyên khấn


Giáo xứ đón mừng các tu sĩ mới tuyên khấnHôm nay 13.08.2011, hòa với niềm vui chung của Tỉnh dòng, Giáo xứ Đaminh hân hoan chúc mừng 12 Tập sinh vừa mãn năm tập và tuyên khấn lần đầu tại Đền thánh Martinô, Hố Nai, trong tay Cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình.

Đồng tế với cha Giám Tỉnh trong thánh lễ lúc 6 giờ, có cha bề trên tu viện Phanxicô X. Nguyễn Đức Đạt, quý Bề trên, các cha giáo sư và khoảng 70 linh mục trong cũng như ngoài tỉnh dòng, quý ông bà cố các khấn sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân.

Phái đoàn tu viện thánh Anbêtô Ba Chuông tham dự thánh lễ khá hùng hậu, gồm cha giám sư sinh viên Giuse Phạm quốc Văn, các cha Hoàng Huy Cường, Đinh Quang Mạnh Hùng, Vương Thuật, Đinh Trọng Chính và các thày học viện.

 

Giáo xứ đón mừng các tu sĩ mới tuyên khấn

Riêng thầy Phanxicô X. Trần Đức Tuân, theo sự bổ nhiệm mới từ hôm nay sẽ phục vụ tại tu viện thánh Martinô Hố Nai.

Phái đoàn cũng ở lại tham dự nghi thức lãnh tu phục của 9 thỉnh sinh Đaminh, gia nhập tập viện và khởi đầu năm tập vào lúc 10 giờ tại nguyện đường của tu viện.

 

Giáo xứ đón mừng các tu sĩ mới tuyên khấn

Vào xế chiều hôm nay, phái đoàn của tu viện đã đón ba trong số 12 tân khấn sinh, các thầy Phêrô Nguyễn Phi Khanh, Phêrô Nguyễn Văn Đỉnh, Phêrô Phạm Ngọc Anh, về sinh hoạt với tu viện vá Giáo xứ Đaminh Ba Chuông trong thời gian tới.

Xin tạ ơn Chúa, Đấng vẫn ban cho Giáo hội nhiều tâm hồn trẻ thiện chí. Xin Chúa chúc lành và ban cho tất cả các anh em luôn hăng say trên bước đường dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ con người thời đại hôm nay.

Mời coi bản tin trên daminhvn.net

 

Giáo xứ đón mừng các tu sĩ mới tuyên khấn

 

Trả lời