Chân Dung Các Tiến Chức Linh Mục

 

 

Chân Dung Các Tiến Chức Linh Mục
11.08.2011


Chân Dung Các Tiến Chức Linh MụcSau khi đưa tin về lễ truyền chức ngày 11.08.2011, với hai hình các thầy phó tế chụp chung, một số anh chị em thắc mắc, và tìm cách ghép danh tánh và chân dung của các thầy.

Xin được gửi đến cộng đoàn hình chân dung 12 tiến chức kèm với quý danh.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các thầy được tràn đầy hồng ân Chúa qua bí tích Truyền Chức, để các tân linh mục sẽ thực sự là phản ảnh chân dung của Đức Kitô.

 

Chân Dung Các Tiến Chức Linh Mục

 

 

Trả lời