Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

 

Giáo Xứ Đaminh

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Clips hình ngày Hiến Máu

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

 

Ngày Hiến Máu Tình Nguyện, một hoạt động bác ái có tính truyền thống được tổ chức hằng năm trước ngày mừng kính thánh Đaminh bổn mạng giáo xứ 08 tháng 08, năm nay diễn ra vào ngày 07-08-2011 tại khuôn viên nhà thờ Đaminh Ba chuông.

Từ 5g30, nhóm công tác phục vụ ngày hiến máu của giáo xứ và Hội Chữ Thập Đỏ, P.10, Phú Nhuận, đã có mặt và hòan thành mọi việc chuẩn bị.

 

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Ngày hiến máu bắt đầu lúc 6g00, liền sau thánh lễ nhất nhiều bà con giáo dân bước ra khỏi cửa thánh đường là tiến về khu vực hiến máu.

 

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Với sự tham gia đông đảo của  các ca đoàn, đoàn Sinh viên Đaminh, nhóm Mỹ Thuật, Thiếu Nhi Thánh Thể, đặc biệt năm nay có sự góp mặt các nữ tu Đaminh, kết quả ngày hiến máu lần nầy phá kỷ lục mọi năm với 214 người hiến 289 đơn vị máu, vượt quá dự kiến của ban tổ chức.

 

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Nhưng sâu xa hơn có lẽ là rất nhiều bà con giáo dân đã động lòng do chủ đề giáo xứ chọn năm nay : “Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn”, và sau ba ngày tĩnh tâm sốt sáng, nên đã quảng đại chia sẻ những giọt máu sự sống để một cuộc đời được ở lại.

 

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Ngày hiến máu kết thúc với ca lấy máu cuối cùng lúc 9g30 trong sự tiếc rẻ của nhiều ngưới đến chậm vì mất  cơ hội làm được một việc bác ái thiết thực … Từ năm 2005, người hiến máu được nhận Giấy Chứng Hiến Máu ngay tại chỗ, giấy nầy có giá trị pháp lý để lấy lại lượng máu đã hiến khi cần; sau đó vài tuần người hiến máu được cấp Thẻ Hiến Máu (THM)…

 

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Kể từ năm nay, THM chỉ cấp cho người hiến máu lần đầu, lần thứ  5,10,15… và những ai có yêu cầu. THM  chỉ cho biết ngày giờ hiến máu, đơn vị máu đã hiến, nhóm máu, không có giá trị pháp lý. THM từ năm 2004 trở về trước vẫn có giá trị pháp lý.

 

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

Xin cám ơn tất cả những người đã quảng đại san sẻ một phần máu quí giá của mình vì sự sống của đồng loại. Nguyện xin cha thánh Đaminh là con người của lòng trắc ẩn chúc lành cho những con người có tấm lòng cao quí.

Gioan Lê Cần.

Hiến máu tình nguyện : Khi lòng trắc ẩn lên tiếng

 

Trả lời