Ca đoàn Giới Trẻ Công tác Xã hội Bến Tre

 

 

Clips : Ca đoàn Giới Trẻ
Công tác xã hội tại Gx An Điền, Bến Tre

 

Trong hai ngày 02 và 03 tháng 07.2011, Ca đoàn Giới Trẻ giáo xứ Đaminh ba Chuông đã có chuyến Công tác xã hội tại Giáo xứ An Điền, Ba Tri, Bến Tre. Xin gửi đến cộng đoàn clips hình ảnh về chuyến đi này.

 

[youtube]mrWuUnqnlTA[/youtube]

 

 

Ca đoàn Giới Trẻ Công tác Xã hội Bến Tre

 

 

Trả lời