Lễ Sinh tạ ơn kết thúc một năm học

 

Giáo Xứ Đaminh

Lễ Sinh tạ ơn kết thúc một năm học


Ngoài tâm tình tạ ơn Chúa vì năm học, năm phục vụ vừa qua, xin Chúa thánh hóa năm học mới, gia đình Lễ Sinh còn hân hoan mừng bổn mạng và bốn năm hồng ân Linh Mục của cha Linh Hướng Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

 

Lễ Sinh tạ ơn kết thúc một năm học

 

Không dừng lại ở niềm vui ấy, Ban Lễ Sinh còn vui mừng tiếp nhận bốn thành viên chính thức được phục vụ Bàn Thánh giáo xứ Đaminh và mừng các anh chị tốt nghiệp ra trường.

 

Mời đọc chi tiết trên trang web của Lễ sinh

 

 

Trả lời