Đặc Sủng và Hoa Quả Thánh Thần Trong Tân Ước

 

Đặc Sủng và Hoa Quả Thánh Thần Trong Tân Ước


Đặc Sủng và Hoa Quả Thánh Thần Trong Tân ƯớcNgôi Ba Thiên Chúa xuất hiện không chỉ trong Tân Ước mà còn trong Cựu Ước. Ngài là một phần trong tất cả các phần, từ lúc bắt đầu Kinh Thánh đến khi kết thúc Kinh Thánh. Ngay từ đoạn đầu trong Sáng thế, chúng ta đã gặp hình ảnh của Ngài. Thần khí của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước (St 1, 2) hay Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi (1 Samuel 16, 1). . .

Trong Tân Ước nhất là trong sách Công vụ. Ngài xuất hiện dưới một số tên: Thần Khí (1 Cr 12, 9), Thánh Thần (Cv 9, 31), Đấng Bảo Trợ (Ga 14, 26). Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa Giêsu được nhấc về Trời là một bảo chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người nhằm giúp chúng ta hiểu biết về chương trình của Người Cha Chí Thánh. Hơn nữa, chính Ngài sẽ ban phát những đặc sủng và hoa quả cho những ai biết nghe, giữ và thực thi lời Thiên Chúa.

Những đặc sủng từ Chúa Thánh Thần (Spiritual Gifts)

Một số đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban phát cho các Kitô hữu đã làm đươc tìm thấy trong Tân Ước rất nhiều, gồm:

– Thấy vinh quang Chúa. Cv 7, 55 “Ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu bên hữu Thiên Chúa”.

– Nói tiếng lạ. Cv 2, 4 “Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho”.

– Giải thích tiếng lạ. 1 Cr 12, 9(*)

– Chữa lành bệnh. 1 Cr 12, 9(*)

– Nói tiên tri. 1 Cr 12, 9 (*)

– Thành ngôn sứ. Cv 2, 17 “Ta sẽ đổ Thần Khí …con trai, con gái sẽ trở thành ngôn sứ”.

– Trừng phạt kẻ mạo danh. Cv 13, 11 “. . . này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi: người sẽ bị mù…”.

– Khôn ngoan, hiểu biết. 1 Cr 12, 9 (*)

– Hướng dẫn việc phải làm. Cv 10, 19 “Ông Phêrô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì Thần Khí bảo ông. . .”.

– Đức tin. 1 Cr 12, 9(*)

– Thấy thị kiến, báo mộng. Cv 2, 17 “Ta sẽ đổ Thần Khí … thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng”.

– Làm phép lạ. 1 Cr 12, 9. (*)

– Phân định thần khí. 1 Cr 12, 9. (*)

(*) 1 Cr 12, 9: Người thì được Thần Khí ban cho lời khôn ngoan, kẻ khác được lời trí tri, thể theo cũng một Thần Khí. Kẻ thì được lòng tin trong cũng một Thần Khí; người lại được những đặc ân chữa bịnh tật trong cũng một Thần Khí độc nhất. Người thì được kỳ công phép lạ; kẻ khác được ơn tiên tri; kẻ khác nữa lại được ơn biện phân các Thần Khí: người thì được các thứ ngôn ngữ; kẻ lại được ơn diễn giải các ngôn ngữ.

Các dạng thức của Chúa Thánh Thần

– Lửa. Cv 2, 3 “Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người.

– Chim bồ câu. Lc 3, 22 “Thánh thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu”.

– Nước. Ga 7, 38 “Như Kinh thánh đã nói: từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”.

Các hoa quả của Chúa Thánh Thần (the fruit of the Spirit)

Các nhân đức mà con người có được khi nhận ơn ích của Chúa Thánh Thần đổ xuống gồm chín nội dung được ghi trong thư Galata đoạn 5, 22 : “Còn hoa quả của Thần Khí là: mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ, tiết độ”.

Lạy Chúa Thánh Thần xin đổ nước xuống lòng trí con để xóa tan sự băng giá của lòng mến, để rửa sạnh các nghi nghờ của lòng tin và xin đổ lửa xuống tim con để làm sốt sắng thêm lòng cậy. Xin Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con để chúng con trở thành nghĩa tử của Chúa Kitô và luôn biết gọi Ngài bằng “Abba-Cha ơi, con đây” trong suốt cuộc đời chúng con.

G. Tuấn Anh

 

Trả lời