Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

 

Giáo xứ Đaminh Ba chuông

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

 

Hoàn tất cuộc thăm viếng người cao tuổi và các bệnh nhân, chiều thứ sáu 28.01.2011, cha chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã đến thăm quý ông bà thuộc giáo họ thánh Vinhsơn. Cùng đồng hành trong chuyến đi là bốn vị ban điều hành giáo họ Vinhsơn, các ông Nguyễn Thành Vĩnh, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Thế Định, và cô Maria Lê Thị Phương Thảo.

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Ông cố Giuse Lê văn Phán

Phái đoàn đã đến thăm 16 cụ. Dầu sao vẫn có trường hợp đã đến tận nhà nhưng các cụ đi vắng, phải gửi quà qua thân nhân trong gia đình, như ông Phêrô Nguyễn Văn Trọn, bà Maria Nguyễn Thị Én và bà Maria Đoàn Thị Đặng …

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Ông Giuse Nguyễn Công Phát

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Cụ Ông Giuse Đặng Văn Sự

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Gia đình Bà Hồ Thị Nhạn

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Ông Phanxicô X. Nguyễn Văn Phước

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Bà Maria Nguyễn Thị Thuyết

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Ông Antôn Nguyễn Văn Sản

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Bà Maria Đỗ Ngọc Diệp và Cô Anna Vũ Mộng Anh

  Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn
Bà Cố Maria Nguyễn Thị An

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Cụ Ông Phêrô Phan Đức Tại

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Bà Maria Nguyễn Thị Thân

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Bà Maria Nguyễn Thị Vinh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Bà Agnes Nguyễn Thị Kim Đính

 

 

Trả lời