Cn 03 A : Hãy Theo Ta…

Cn 03 A : Hãy Theo Ta …


Cn 03 A : Hãy Theo Ta...Thánh Gioan nói “Thiên Chúa là tình yêu”. Thật vậy, sau khi nguyên tổ phạm tội; con người mỗi ngày một gian ác và “chỉ toan tính những ý định xấu trên mặt đất” (Stk) . Thế nhưng; Thiên Chúa không vì thế mà mất đi tình yêu thương đối với con người. Người đã thực hiện một chương trình cứu độ qua việc chọn lựa và kêu gọi những “người công chính; hoàn hảo giữa những người đồng thời và đi với Thiên Chúa” (Stk).

Mở đầu cho chương trình cứu độ. Thiên Chúa đã chọn và kêu gọi ông Noe. Vì ông là người “đẹp lòng Đức Chúa” (Stk 6,8). Từ đó lịch sử cứu độ được tiếp tục qua các thời kỳ. Với việc chọn và gọi Apram; Thiên Chúa đã thiết lập một dân riêng; mà sau này được gọi là Israel; để từ dân tộc này Người tiếp nối chương trình cứu độ.

Đỉnh điểm của sự chọn lựa và kêu gọi để tiếp nối chương trình của Thiên Chúa chính là biến cố Người sai sứ thần đến truyền tin cho Giuse và Maria.  Đáp lời mời gọi bằng lời xin vâng; Giuse và Maria đã tiếp bước chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tại Belem; một con trẻ được sinh ra và được đặt tên là Giêsu. “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).

…..

Biến cố Belem nói lên một điều rằng; Thiên Chúa không để mặc cho con tạo xoay vần. Sau ba mươi năm ẩn dật tại làng quê Nazareth; Đức Giêsu xuất hiện và đi khắp miền Galilê; những kẻ tật nguyền trong dân lần lượt được Ngài chữa lành. Sự kiện này minh chứng lời ngôn sứ Isaia đã ứng nghiệm “Đoàn dân đang trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”(Mt 4,…16)…

Nguồn ánh sáng đó không chỉ dừng ở ơn chữa lành nơi những bệnh nhân; nhưng còn được tỏa sáng qua những lời rao giảng và mời gọi của Đức Giêsu “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” Và rằng “Hãy theo Ta…”.

Galilê như được hồi sinh. Galilê như một nhân chứng sống động chứng kiến lời loan báo của Thiên Chúa qua môi miệng ngôn sứ Geremi khi xưa : “Này đây Ta sẽ sai nhiều ngư phủ; sấm ngôn của Đức Chúa; đến đánh bắt chúng” (Gr 16,16).

Và hôm nay; lời loan báo đó đã thành sự thật; khi Đức Giêsu cất tiếng kêu gọi Phêrô; Andre; Giacobe và Gioan…

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19).

Một chút tâm tình…

“Hãy theo Ta… Hãy theo Thầy…”

Chỉ có ba từ… nhưng với ba từ đó; nó đã để lại những âm vang làm biến chuyển lòng người.

Chỉ với ba từ… nhưng với ba từ đó; nó đã làm cho biết bao người “lập tức bỏ mọi sự và theo Ngài”.

Biết bao người đó là ai !? Thưa chính là Phêrô, là Anrê, là Giacôbê, là Gioan, là Philipphê, là Levi…

Ánh-sáng-đức-tin đã chiếu rọi tận con tim các ông; để rồi các ông cảm nhận được lời chứng của Gioan Tẩy Giả rằng; Đức Giêsu quả đúng là Chiên Thiên Chúa; là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.

Một phút suy tư…

Có cần thiết phải làm một “tour” du lịch đến bờ hồ Galilê xưa để may chi nghe được tiếng Chúa gọi !?

Thưa không !

Hãy lắng nghe tiếng Ngài gọi ngay trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Và nhất là nơi “Bàn Tiệc Thánh Thể”. Chính nơi đây, Đức Giêsu; Ngài đã và đang mời gọi chúng ta ; không phải bằng lời nói; nhưng bằng chính tình yêu; một thứ tình yêu thí mạng mình vì người mình yêu. Đó chính là Mình-và-Máu-Thánh của Ngài.

Chính nơi Bàn Tiệc Thánh; chúng ta mới có thể cảm nhận đươc lời mời gọi thiết tha của Đức Giêsu : “Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta; Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi. Chuộc con Ta đã chết cách nhục nhã; Ðau khổ vì con trả xong nợ tội…  Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta..”(trích đoan nhạc phẩm : Hãy theo Ta – tác giả George D.Watson)

Hãy tự hỏi lòng mình rằng; đã bao năm là một Kitô hữu; nhưng thực sự chúng ta có nghe được tiếng Chúa gọi đích danh ta !?

Nếu chưa ! Vâng, hãy cùng Vua David mà ước rằng : “Ngày hôm nay, ước gì (con) nghe tiếng Chúa” (Tv 94).

Petrus.tran

 

Trả lời