Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

Mừng hai thày Giuse Hán và Phêrô Đương
Lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễTrong thánh lễ sáng chúa nhật 16.01.2011, tại tu viện Mân Côi Gò Vấp cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế trao Tác vụ cho 12 tu sĩ Dòng Đaminh, trong đó có hai thày Giuse Đinh Văn Hán và Phêrô Võ Tá Đương thuộc tu viện Anbêtô, Ba chuông; và 10 thày sắp hoàn tất chương trình Triết học, chuẩn bị bước vào năm thực tập mục vụ.

Đó là các thày : Giuse Trần Văn Đông, Antôn Nguyễn Thành Chương, Đaminh Nguyễn Ngọc Cảnh, Micae Phạm Vũ Giang Đình, Giuse Đỗ Huy Hoàng, Giuse Đỗ Văn Phi, Phaolô Nguyễn Cao Thắng, Máctinô Vũ Thái Hiệp, GB. Nguyễn Tuấn Dũng, và Giuse Hoàng Hải Đăng …

Cùng đồng tế với cha giám tỉnh, có cha Bề trên Tu viện, quý cha giám sư sinh viên, quý cha và cộng đoàn Tu viện Mân Côi, đại diện các thày Học viện Đaminh Ba chuông.


Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Trong bài giảng, cha giám tỉnh nêu bật hai ý tưởng :

– Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ là một ơn gọi lãnh nhận từ Giáo hội, từ Cộng đoàn, do đó, anh em cũng sẽ thực thi tác vụ ấy trong và với cộng đoàn; với anh em Đaminh.

– Theo tinh thần tổng hội 2010, việc thi hành tác vụ ấy nổi bật trong ơn gọi Giảng Thuyết. Ơn gọi đó thể hiện qua đời sống Cộng đoàn, qua đời sống say mê suy niệm và chia sẻ Lời Chúa cho mọi người, qua chính đời sống chứng tá yêu thương phục vụ của mỗi anh em.


Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Cha Giám tỉnh cũng đưa ra một điển hình cụ thể về huynh đệ và liên đới trong sứ vụ đã được cộng đoàn Giang Sơn Ban Mê Thuột thực hiện như một nét son trong sứ vụ truyền giáo. Trong ngày một anh em lên đường lãnh nhận sứ vụ truyền giáo, tất cả cộng đoàn cử hành giờ kinh thần vụ chung và từng người một, đặt tay trên người anh em để chúc lành và tỏ mối dây liên đới. Để trong những khó khăn gian khổ của hành trình sứ vụ, người truyền giáo vẫn bình an và vui tươi vì có cộng đoàn hiệp thông đồng chia sẻ.

 

Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Cũng nên biết Phụng vụ sau Vatican II, trở về với truyền thống Giáo hội thời ban đầu, chỉ xác nhận ba chức thánh là Phó tế, Linh mục và Giám Mục. Với anh em chuẩn bị tiến tới chức linh mục, nghi thức trao Thừa tác vụ thay thế các chức nhỏ cắt tóc, giữ cửa, trừ tà và giúp lễ trước đây, và như thế, tương đương với các tác vụ của thày Phụ phó tế, xưa quen gọi là thày Năm.

Thực tế thì các thày đã thực hành việc giúp lễ và đọc sách, nhưng sau nghi thức hôm nay, các thày sẽ thi hành như một phận vụ được Giáo hội ủy thác chính thức, trong việc phục vụ Lời Chúa và Bàn Thờ, chuẩn bị lễ vật và công bố Lời giữa cộng đoàn.

 

Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Xa hơn nữa, hôm nay 12 anh em lãnh tác vụ được Giáo hội và cộng đoàn trao cho, cũng là để chia sẻ nỗi khát khao của Đức Giêsu, Đấng đã đến phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Trước khi lãnh phép lành, cha Bề trên Giuse Nguyễn Tất Trung đã đại diện cộng đoàn cám ơn. Cha Giám tỉnh cũng cầu chúc cho Tu viện và cách riêng 12 anh em vừa lãnh nhận Thừa tác vụ từ Cộng đoàn cũng lưu tâm đến cung cách của Thừa tác viên phục vụ bàn thờ và tha nhân, cung kính với Mình Thánh Chúa và Lời Chúa, luôn trung tín, nhiệt thành với Tác vụ đã được trao ban.

 

Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Xin cho các thày lãnh nhận Tác vụ từ Cộng đoàn hôm nay, sẽ cùng với Cộng đoàn thực thi trong huynh đệ, tin yêu và ân sủng, để những hành vi phục vụ trở thành lời ca chúc tụng mỗi ngày, chất chứa những vui mừng và hy vọng, buồn sầu và lo lắng của con người thời đại, và luôn âm vang lời cứu độ cho chính mình cũng như tha nhân.

Xin chúc mừng quý thày lãnh tác vụ hôm nay. Chúc quý thày luôn ý thức vai trò và trách vụ; chuyên cần phụng sự bàn thánh, công bố Lời Chúa và phân phát Bánh Hằng Sống cho anh chị em.

Giuse Hà Đình Tuấn OP.


Mừng các Thày lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ


Trả lời