Đức cha Chủ tịch UB CL&HB : về giáo xứ Cồn Dầu

 

Văn thư của Đức cha Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình
gửi ông Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng


Đức cha Chủ tịch UB CL&HB : về giáo xứ Cồn DầuVăn thư của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
gửi Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng
và Chánh án TAND Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Đức cha Chủ tịch UB CL&HB : về giáo xứ Cồn Dầu

Đức cha Chủ tịch UB CL&HB : về giáo xứ Cồn Dầu

Trả lời