Video Diễn nguyện : Dòng Máu Đức Tin

 

 

Video Diễn nguyện : Dòng Máu Đức Tin


Video Diễn nguyện : Dòng Máu Đức Tin

 

Trong khi chờ bản phim chính thức, xin giới thiệu với cộng đoàn phiên bản của ông Khổng Hoàng Anh Dũng. Vì quay bằng một máy và từ một vị trí nên phim có một số hạn chế, tuy nhiên hình ảnh rất đẹp, theo sát bố cục và có đầy đủ diễn biến của buổi diễn nguyện.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đạo diễn Mai Khôi và tất cả các bạn trẻ đã góp phần cho thành công của buổi diễn nguyện.

Phần I : Chúa Giêsu gọi và phái các tông đồ đi rao giảng

[youtube]9SFEEMQBZi0[/youtube]Phần II : Bách hại thời Roma – Dòng máu các tông đồ

[youtube]a3Od28V8OL4[/youtube]Phần III : Các thừa sai đi rao giảng (Nhật Bản và các sắc dân)

[youtube]DEUVuOdiCcc[/youtube]Phần IV : Việt Nam đón nhận Tin Mừng và Kinh Mân Côi

[youtube]v-113_zIH6g[/youtube]Phần V : Giáo hội Việt Nam vượt qua thử thách

[youtube]ouOaRY0ICr4[/youtube]


 

Phần VI : Dòng máu đức tin đến ngày trổ bông.
Tiết mục múa nến : Đệ tử Dòng Mân Côi

[youtube]C67UoU2BgFs[/youtube]

 


Trả lời