Tin mừng và cuộc đời thánh Martinô

 

.
NHỮNG TRANG TIN MỪNG
MỞ RA 
TRÊN CUỘC ĐỜI
THÁNH MARTINÔ PORRES
 

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP

 

Tin mừng và cuộc đời thánh Martinô

1. Cúi xuống những người cùng khổ
Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người (Ga 1,14)

2. Đối diện với nỗi khổ của cuộc đời
Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mc 6,30-44)

3. Hiện diện với nụ cười trên môi
Đức Mẹ đi thăm bà Elisebeth (Lc 1, 39-56)

4. Tìm ý nghĩa cuộc đời trong những việc bình thường
Tại Nagiarét, Đức Giêsu vâng phục cha mẹ (Lc 2, 39-40)

5. Tượng Thánh Giá trong phòng riêng
Con rắn trong sa mạc (Ga 3,13-17)

6. Khổ đau và tình yêu không biên giới
Người Samari nhân hậu (Lc 10, 29-38)

7. Con người của sự cảm thông
Dân Samari từ chối đón tiếp Chúa (Lc 9, 51-56)

8. Tấm lòng với người nghèo khổ
Sứ mạng Đấng Thiên Sai (Lc 4, 16-22)

9. Tin vào quyền năng của Thiên Chúa
Đức tin bằng hạt cải (Lc 17, 5-6)

10. Trao tặng tấm lòng
Hai đồng xu của bà góa (Lc 21, 1-4)

 

* Một chút lòng thành kính dâng lên thánh Martin
để cầu nguyện cho mẹ trong những ngày mẹ lâm trọng bệnh.

* Ghi nhớ ngày mẹ về cùng Chúa :
20-10-2004 – Giuse Nguyễn Trọng Viễn O.P.

 

 

 

Trả lời