Chào cờ và Thiếu Nhi Hành Khúc


Chào cờ và Thiếu Nhi Hành Khúc


Chào cờ và Thiếu Nhi Hành Khúc Thường trước thánh lễ Chúa nhật đầu tháng, đoàn thiếu nhi có nghi thức chào cờ. Gồm ba phần :

Phần I : đón chào quan khách chuẩn bị.

Phần II nghi thức chào cờ với “Thiếu Nhi Hành Khúc”.

Phần III : câu chuyện dưới cờ …

Tất cả diễn biến buổi chào cờ đều do Trưởng trực điều hành.


 

Thiếu Nhi Hành Khúc

/tn_doanca


Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới,
Theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.
Được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới,
Tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai.

Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi !
Cùng đi với Chúa Kitô !
Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa,
Là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay.

Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới.
Thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi thường.
Bằng NGUYỆN CẦU, HY SINH và một bầu khí mới,
Tuổi trẻ VIỆT NAM đem CHÚA cho giới trẻ VIỆT NAM.

 

Chào cờ và Thiếu Nhi Hành Khúc


Nghi Thức Chào Cờ
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

+ Trưởng trực (TT) tập họp hình chữ U (hoặc hàng dọc). Các đội chạy ra, thứ tự: Đội trực tập họp bên trái của trưởng trực. Các đội khác tập họp nối theo sau. Sau khi hàng ngũ chỉnh tề, cân đối với kỳ đài, Đội trưởng của đội trực hô chào trưởng trực.

+ Trưởng trực kiểm soát đồng phục, cử hai người kéo cờ chạy lên trụ cờ (nếu cần thì nhắc nhở đôi điều, ôn bài ca chào cờ).

NGHI THỨC CHÀO CỜ TNTT

Phần I

TT : NGHỈ (lệnh bằng tay, không dùng còi)
TT ra chào, mời quan khách, vào đứng góc phải của đoàn sinh

TT : THIẾU NHI
Tất cả : HY SINH

TT : CHUẨN BỊ CHÀO, … CHÀO

(Đoàn viên tự động bỏ tay xuống khi người cao nhất hạ tay xuống)

Phần II

TT : Kính mời … Cha Tuyên Úy, anh (chị) Đoàn trưởng, các Trưởng, quan khách hướng về kỳ đài.

TT : CHÀO CỜ, … CHÀO (Cờ từ từ kéo lên, )

TT : THÔI

TT (xướng) “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam”
Tất cả (hát) : Thiếu Nhi Việt Nam ….

TTLễ chào cờ chấm dứt, Kính mời qúy cha và qúy trưởng hướng về các đoàn sinh.

Phần III : ,

TT : Kính mời .. Cha (anh) Sa Mạc Trưởng, Đoàn trưởng cho câu chuyện dưới cờ.

Nói xong câu chuyện dưới cờ hoặc huấn từ (vỗ tay)
Tiếp tục chương trình: Thăng thưởng, Dặn dò…

TT : (Chào tiễn) Chúng ta hãy chào tiễn quan khách …

TT : (ra thủ lệnh nghỉ, rồi hô to) THIẾU NHI
Tất cả: HY SINH

TT : CHUẨN BỊ CHÀO,…. CHÀO
(Cám ơn qúy Cha và qúy Trưởng)

 

Chào cờ và Thiếu Nhi Hành Khúc


Trả lời