Lời chủ chăn : Xây ngôi nhà chung trên nền đá

Tổng Giáo Phận Sài Gòn
LỜI CHỦ CHĂN

Việc cần làm:
chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc

Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận
Anh chị em rất thân mến,

Lời chủ chăn : Xây ngôi nhà chung trên nền đá1. Trong Năm Thánh 2010, ngoài việc nhìn lại quá khứ và nhìn vào hiện tại, chúng ta còn có nhiệm vụ hướng tầm nhìn đến tương lai, để canh tân Giáo Hội là ngôi nhà chung của Dân Chúa, cho thế hệ hôm nay và mai sau. Canh tân giáo hội tại gia là gia đình tín hữu, giáo hội tại cộng đoàn là dòng tu, giáo xứ, các giới và đoàn thể tông đồ giáo dân, giáo hội tại địa phương là giáo phận.

2. Việc canh tân ngôi nhà Giáo Hội trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo phận, đòi hỏi nơi mỗi người hai điều kiện căn bản này:

Một là: cùng có một tầm nhìn chung về định hướng xây nhà trên nền đá vững chắc là Lời Chúa (x.Mt 7,24-25), với bốn trụ cột vững bền là Chân Lý và Tình Thương, Hoà Bình và Công Lý (x.TV 85,11, Thông điệp “Tình Yêu trong Chân Lý”). Đó là tầm nhìn dưới ánh sáng đức tin kitô giáo, ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa Cha là Tình Yêu tạo thành, Chúa Giêsu Kitô là Tình Yêu cứu độ, Chúa Thánh Thần là Tình Yêu đổi mới và hiệp nhất. Xây ngôi nhà Giáo Hội theo tầm nhìn nầy, gia đình sẽ trở thành mái ấm tình thương, mỗi cộng đoàn sẽ thành một cộng đồng nhân loại liên kết với nhau kiến tạo nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay. Đây cũng là cách làm chứng sống động và rao giảng hữu hiệu Tin Mừng Thiên Chúa là Tình Yêu.

Hai là: nói và làm theo sự soi dẫn của Thánh Thần, không để cho những rối loạn tâm thần hay tà thần cùng đồng minh của nó thúc đẩy, lôi cuốn (x. Gal 5, 16-26). Vì lẽ hoa trái của Thánh Thần là sự bình an, niềm vui, tình yêu thương liên kết mọi người nên một, là những biểu hiện của văn hoá sự sống. Còn hậu quả của tâm thần không lành mạnh hay của tà thần, là sự hiểu lầm, hoang mang, bất hoà, chia rẽ, chống đối, loại trừ nhau, là những dấu ấn của văn hoá sự chết. Ý thức mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và Ngài hiện diện trong tâm hồn cũng như trong đời sống của mình, người tín hữu chính thực, hay người công giáo tốt, là người chuyên tâm cộng tác vào công trình tái tạo và đổi mới, liên kết và hiệp nhất của Ngài trong cộng đồng nhân loại hôm nay.

3. Để đi vào thực hành cụ thể, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn tín hữu, mỗi giới cùng đoàn thể tông đồ giáo dân, cần quan tâm thực hiện hai công việc này:

Một là: dành thời giờ cùng nhau tìm hiểu và góp ý điều chỉnh, bổ sung cho bản thiết kế ngôi nhà chung; đồng thời khám phá nơi mái nhà mình, những chỗ hư hỏng, cần được phục chế, gia cố, sửa sang lại. Chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em một số câu hỏi, dựa vào đó mà suy nghĩ và trao đổi, đánh giá hiện trạng, cùng góp ý chấn chỉnh và làm mới ngôi nhà mình (gia đình, cộng đoàn, giáo phận).

Hai là: Thiên Chúa Ba Ngôi vừa là cội nguồn vừa là cùng đích và mẫu mực cho việc xây ngôi nhà Giáo Hội. Vì thế, theo lời khuyên của Đức Giêsu Chúa chúng ta, mọi người hãy chuyên cần hiệp lời cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa soi sáng và trợ lực cho mọi thành phần trong Giáo Hội liên kết và hiệp nhất với nhau, chung lòng chung sức canh tân ngôi nhà chung của chúng ta như lòng Chúa mong muốn.

4. Trong những tháng tới, có những biến cố quan trọng sắp diễn ra trong giáo phận nhằm chuẩn bị và mở đường cho công cuộc canh tân ngôi nhà chung của chúng ta, là Giáo Hội tại Việt Nam:

– Ngày 20,21,22 tháng 9, 2010, anh em linh mục trong gia đình giáo phận sẽ tĩnh tâm thường niên tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, 6 Tôn Đức Thắng.

– Ngày 4,5,6,7,8 tháng 10, 2010, HĐGM.VN sẽ tổ chức Đại Hội tại Trung Tâm Mục Vụ, 6bis Tôn Đức Thắng.

– Ngày 21,22,23,24,25 tháng 11, 2010, Đại Hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại hai nơi đó. Đính kèm sau đây là bản thảo về tổ chức Đại Hội Dân Chúa, do Ban Tổ Chức Đại Hội đề xuất, nhằm gợi mở cho mọi người góp ý điều chỉnh, bổ sung, và cho sự thống nhất của HĐGM.VN trong Hội nghị tháng 10 sắp tới.

5. Xin anh chị em chung một tâm tình với lòng từ mẫu của Đức Mẹ La Vang cùng lòng quảng đại, trung kiên, hy sinh của các chứng nhân đức tin, hãy xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương ban ơn bình an và ơn hiệp nhất, ơn khôn ngoan và ơn sức mạnh cho mọi thành phần Dân Chúa, cách riêng cho các vị mục tử, vượt qua mọi gian lao trắc trở, chung sức tiếp nối công trình của Chúa Giêsu Kitô là mở mang Nước Chúa và mở rộng trời mới đất mới, vì sự sống cùng sự phát triển, vì sự bình an cùng hạnh phúc của gia đình nhân loại hôm nay.

Ngày 14.8.2010
+ ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn
+ GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm


Trả lời