Ý Khấn Thánh Martin (05.08)

 

 

Khấn thánh Martino ngày 05-08-2008

Nhờ Ân Sủng, Chúng Ta Thuộc Về Chúa Kitô

Khởi đầu thư thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma (Rm 1. 1-7)

Ý Khấn Thánh Martin (05.08)Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.

Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô.

Kính gửi tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh.

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Đó là Lời Chúa.

Suy niệm

Kính thưa cộng đoàn!

Đoạn thư trên, thánh Phao-lô đã nhắc đến đặc ân Tông đồ của mình. Thông thường, các Tông đò là những người ở bên cạnh Chúa, được Chúa huấn luyện và được người sai đi loan báo tin mừng. ấy vậy, thánh nhân đã tự nhận mình có được đặc ân này: Đặc ân làm Tông đồ  để trở nên người phục vụ Tin mừng.

Như vậy, khi nhận là tông đồ, Phao-lô cũng nhận rằng mình đã được ở kề bên Chúa, được chính Chúa huấn luyện và sai đi. Tuy nhiên, đây không phải là ý riêng thánh nhân muốn nhưng là ân sủng Thiên Chúa thương chọn gọi  nhờ Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa đã phục sinh. Chính nhờ Người mà Phao-lô trở thành tông đồ, và tất cả những ai được kêu gọi phục vụ Tin mừng đều thuộc về dân thánh và đều là tông đồ của Chúa. Đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người, nhiệm vụ đem tin mừng chia sẻ cho hết thảy những ai chưa biết và cả những ai đã đón nhân. Với cách nói này, thánh Phao-lô chắc hẳn muốn ngỏ ý rằng: tất cả mọi người đều là tông đồ nếu như họ thực sự sống một tương giao mật thiết với Đức Ki-tô, Thiên Chúa của họ và chấp nhận để người sai đi đem ơn cứu rỗi cho con người. Chính khi thực hiện điều đó, họ thuộc về Đức Ki-tô và để người làm chủ cuộc đời mình như thánh nhân đã cảm nhận: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.”

Tuy nhiên, đâu là điểm quy chiếu để biết mình là tông đồ. Thánh nhân chia sẻ: tôi đã được chọn làm người phục vụ Tin mừng, “Tin mừng đã Tin Mừng xưa Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô”. Đó là tin mừng được nhận lãnh từ chính thiên Chúa. Đó là Tin mừng ân sủng và bình an thiên Chúa trao ban cho nhân loại qua Con của người là Đức Giê-su Ki-tô. Chính vì vậy, ngay khỏi đầu thư, thánh nhân đã không quên:  xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Vậy đây phải là điểm quy chiếu. Tin mừng thật sự là Tin mừng loan báo về Đức Giê-su – chính Người là Tin mừng. tin mừng ấy phải đem lại ân sủng, bình an và tình yêu thương đích thực, không phải chia rẽ hận thù.

Nhìn lên thánh Martino, chúng ta tạ ơn Chúa ban cho giáo hội một tông đồ nhiệt thành. Có thể người không đi truyền giáo đây đó hay làm việc gì lớn lao, nhưng người luôn mang trong mình tinh thần của các thánh Tông đồ là: cùng chia sẻ vui buồn của kiếm nhân sinh và ôm ấp nó vào lòng. Chính người đã không quên những ai chạy đến với người. người đã không ngớt kêu xin để thiên Chúa tuôn đổ ân sủng và bình an hồn xác cho những ai chạy đến với người khi con sống cũng như hôm nay. Đó là điều mà nhiều người đã nhận thấy khi, hôm nay, vẫn không ngừng chạy đến xin ngươi chuyển cầu cùng Chúa cho mình và cho thế giới.

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện sau:

Ý khấn

7 người xin tạ ơn

1 người xin ơn hoán cải

4 người xin được khỏi bệnh

3 người xin bán được nhà 1 người xin ơn hoán cải

5 người xin cho gia đình được bình an hạnh phúc

1 người xin thi đậu

2 người xin có việc làm ổn định

10 xin được như ý

Lời cầu

Vì tình yêu mà Chúa đã thượng chọn gọi chúng con vào dân thánh. Xin cho chúng con biết sống tinh thần của dân ấy bằng chính cuộc sống yêu thương phục vụ của mình.

Xin cho mỗi thành viên trong gia đình và cộng đoàn chúng con biết sống tâm tình nhiệt thành của thánh Phao-lô xưa mà hết mình phục vụ và nguyện cầu bình an cho nhau.

Xin ân sủng của Chúa không ngừng tác động để mỗi ngày chúng con lớn lên trong tình yêu để chúng con làm việc với niềm hăng say phấn khởi như thánh Martino đã sống xưa.

Xin hãy khơi dậy nơi chúng con tinh thần của các tông đồ xưa để tin mừng không ngừng được loan báo.

Xin thương nhận lời thánh Martino chuyện cầu mà ban cho chúng con như lòng sở nguyện. Nhưng trên hết, xin hãy thực thi điều Chúa muốn nơi chúng con. Amen.

 

Trả lời