Chương trình các lớp Giáo lý 2010-2011

Chương trình các lớp Giáo lý 2010-2011


Trung tâm Mục vụ xin thông tin về các lớp giáo lý sẽ được tổ chức từ giữa năm 2010 và trong năm 2011, để quý ông bà anh chị em tùy nhu cầu, có thể sắp xếp thời gian tham dự.

Ngoài các lớp Dự tòng và Giáo lý Hôn Nhân, trung tâm có những lớp thần học buổi chiều từ 14giờ đến 17g15 và buổi tối từ 19giờ đến 20g30, thứ hai thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

Xin đăng ký trong giờ sinh hoạt tại văn phòng Trung tâm mục vụ.

Lm Anphong Vũ Đức Trung OP
Giám đốc TTMV

 

Chương trình các lớp Giáo lý 2010-2011

 


Trả lời