Khai Giảng Giáo Lý Niên Khóa 2010-2011

THIẾU NHI GIÁO XỨ ĐAMINH

Khai Giảng Giáo Lý Niên Khóa 2010-2011


Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đaminh xin thông báo

Khai Giảng Giáo Lý Niên Khóa 2010-2011Tất cả các lớp Giáo lý Thiếu Nhi tại Giáo xứ Đaminh sẽ được khai giảng trong thánh lễ 9 giờ sáng chúa nhật, 08.08.2010.


1. Các lớp Khai tâm,
Thêm sức và Bao đồng

Kính mời Quý Phụ huynh có con em đang độ tuổi học Giáo lý mà chưa lãnh Bí tích, nhận đơn và ghi danh tại Phòng khách hoặc Văn phòng Giáo xứ trước ngày khai giảng, vào các giờ làm việc.

Để chuẩn bị cho năm học, xin tập trung sinh hoạt ngày chúa nhật 25.07.2010, tại Trung Tâm Mục vụ để xếp lớp. – Thiếu nhi đã sinh hoạt năm trước lúc 8g15 – Thiếu nhi mới đăng ký : sau thánh lễ lúc 10 giờ.


2. Lớp Đào tạo Huynh Trưởng – Giáo lý viên:

Để góp phần xây dựng Giáo hội trong sứ vụ “Loan báo Tin Mừng”, thân mời tất cả các bạn thanh niên nam nữ nhiệt tình, có tinh thần “tông đồ”, tham gia sinh hoạt Nhóm Huynh Trưởng- Giáo Lý Viên của Giáo xứ Đa Minh.

Mời các bạn nhận đơn và ghi danh tại Phòng khách hoặc Văn phòng Giáo xứ vào các giờ làm việc. Và sau thánh lễ 9g00 ngày 08.08.2010, mời các bạn gặp gỡ trao đổi tại Văn phòng Thiếu Nhi, lầu 3, Trung tâm Mục vụ.

Xin Chân thành cảm ơn


Khai Giảng Giáo Lý Niên Khóa 2010-2011


Trả lời