Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới

 

Huynh đoàn Catarina giáo xứ Đa Minh
Mừng Ban Phục Vụ nhiệm khóa 2010 – 2013

Nguyễn Quang

Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới

Trong buổi nguyệt hội tháng 6 năm 2010, Anh Đoàn Phó xử lý thường vụ đã tổ chức bầu cử Ban Phục vụ mới khóa 2010 – 2013.

Hiện diện trong ngày bầu cử có đông đảo anh chị em huynh đoàn, chị Trưởng Liên Huynh thánh Hạnh cùng với cha Linh Hướng tham dự.

Sau hai lần đầu phiếu, Huynh Đoàn đã có được Ban Phục Vụ mới với danh sách như sau:

Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới
Tân Ban Phục Vụ Huynh Đoàn

1. Chị Rosa Phạm Thị Bích Nguyệt         Đoàn Trưởng
2. Chị Rosa  Vũ Thị Lý                           Đoàn Phó 1
3. Anh Đa Minh Trần Văn Ngọc               Đoàn Phó 2
4. Chị Anna Chu Thị Hồng Tuyết             Huấn đức 1- Ủy Viên Giới Trẻ
5. Chị Teresa Đặng thị Kim Phụng          Huấn đức 2
6. Chị Rosa Bùi Thị Thiên Thanh             Thư Ký
7. Chị Maria Vũ Thị Phượng                   Thủ Quỹ
8. Chị Teresa Phạm Thị Nguyệt              Tông Đồ
9. Chị Maria Hán Thị Hương                   Bác Ái


Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới
Cựu Đoàn trưởng giới thiệu ban mới

Lễ bàn giao đã diễn ra trong ngày nguyệt hội, chúa nhật 04.07.2010 trước sự chứng kiến của Cha Bề trên chánh xứ PX Đào Trung Hiệu, OP, cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Trinh Quang, OP, ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và đông đảo anh chị em huynh đoàn.


Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới
Phát biểu tân đoàn trưởng

Trong chân tình yêu thương anh cựu Đoàn Trưởng Đaminh Trần Văn Ngọc đã bàn giao sổ sách cho chị Tân Đoàn Trưởng. Anh chị em Huynh Đoàn đã vui mừng vì có được Chị Đoàn Trưởng mới đầy kinh nghiệm vì chị đã từng là Đoàn Trưởng trong những nhiệm kỳ trước.


Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới
Huấn từ của cha Bề trên

Cha Bề Trên đã có đôi lời chúc mừng Chị Tân Đoàn Trưởng và Ban Phục Vụ mới cầu mong Ban Phục Vụ mới luôn hoàn thành nhiệm vụ và giúp Huynh Đoàn thăng tiến mỗi ngày một hơn. Cha Linh Hướng cũng cám ơn Ban Phục Vụ cũ đã hy sinh công sức lo cho Huynh Đoàn trong 3 năm qua.

Hiện tại tổng số anh chị em Huynh Đoàn là 129 đoàn viên, trong đó có 103 đoàn viên trên 60 tuổi, và 26 đoàn viên dưới 60 tuổi.


Huynh Đoàn Mừng Ban Phục Vụ Mới
Cha linh hướng chúc lành

 

Trả lời