Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh

Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh

Ảnh : Dương Minh , Bùi Vinh

Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh năm nay đã mừng Bổn Mạng phong trào, mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa ngày 06.06.2010 cách đặc biệt, với thánh lễ dành cho 99 thiếu nhi được rước lễ lần đầu.

Sau thời gian dài học tập, các em đã chuẩn bị gần với ba ngày tĩnh tâm, đã xưng tội lần đầu tối thứ sáu 04.06.

Và sáng nay 99 thiếu nhi mầu khăn xanh lá mạ lớp Ấu III, đã tề tựu rất sớm tại Trung tâm Mục vụ cùng với các phụ huynh.


Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh


Mười phút trước 9 giờ, trong lời dẫn của các huynh trưởng, đoàn rước bắt đầu tiến từ Trung tâm Mục vụ vào thánh đường. Mỗi thiếu nhi có một phụ huynh cùng đồng hành. Các em với nến sáng trong tay, tiến bước trang nghiêm, sốt sáng. Đồng tế với cha bề trên chánh xứ có cha đặc trách thiếu nhi Hoàng Huy Cường.


Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh


Trong bài giảng, cha chánh xứ đã khởi từ kinh nghiệm của các thiếu nhi từng đi dự tiệc, để nói đến việc chuẩn bị cần thiết khi “đến bàn tiệc thánh”, là kết hợp với chính Đức Kitô. Cha cũng kể cho các em câu chuyện thánh Tarcio, bổn mạng các trẻ em rước lễ lần đầu. Vị thánh trẻ đã tử đạo tại Roma thế kỷ thứ III vì yêu mến và bảo vệ Thánh Thể.


Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh


Ngài nhắn nhủ các thiếu nhi sống sao cho xứng với hồng ân mình lãnh nhận; siêng năng rước Thánh Thể mỗi lần dâng lễ; yêu mến và sống với Chúa Giêsu trong cuộc đời.


Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh


Sau phần cảm ơn của đại diện phụ huynh là phần phát thưởng cho thiếu nhi xuất sắc và phát quà lưu niệm. Cha đặc trách đã có sáng kiến thực hiện những bức ảnh, mỗi em có hình của mình đang nhậnThánh Thể từ chính Đức Giêsu.


Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh


Xin chúc mừng ban giảng huấn và các huynh trưởng hôm nay đã thu hoạch hoa trái trong công tác đào tạo. Chúc mừng các phụ huynh khi thấy con em trưởng thành hơn trong đức tin. Và đặc biệt chúc mừng các thiếu nhi rước lễ lần đầu, được vinh dự đón Chúa đến trong tâm hồn, được kết hiệp với Chúa ngày càng trọn vẹn hơn.]


Thiếu nhi Đaminh đến bàn Tiệc Thánh


Trả lời