Slides : Lời Kinh Phục Vụ

Slides : Lời Kinh Phục Vụ

Xem slides xin click tại đây


Slides : Lời Kinh Phục VụCon dâng lời cảm tạ
vì Chúa dạy con sống quảng đại,
như Chúa hằng quảng đại với con.

Con dâng lời cảm tạ
vì Chúa đã cho con nhận ra
tất cả những gì con “là”
và những gì con “có”
đều là hồng ân của Chúa.

Và lạy Chúa,
tất cả những hồng ân Chúa ban,
là để con đem ra chia sẻ.

Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ.
Xin cho con cảm nghiệm được
niềm vui khi sống quảng đại.

Xin giúp con nhận ra những ai đang cần con giúp đỡ,
kể cả những người con chưa quen biết.

Xin giúp con nhớ : thế giới và xứ đạo của con,
đang cần “những người Sa-ma-ri nhân hậu”
để chữa lành các vết thương của thời đại.

Xin Chúa làm cho con trở thành món quà
để Chúa gửi đến cho tha nhân.
Amen.


Trả lời