Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

Ảnh Nguyễn Văn Đích 


Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

 

Sau nhiều tháng tìm hiểu, học hành, sau các buổi tĩnh tâm và tập nghi thức, hôm nay ngày 14.05.2010, lễ thánh Mathias tông đồ, giáo xứ Đaminh có thêm niềm vui, được đón nhận 29 anh chị lãnh nhận các bí tích khai tâm, và bốn người lãnh nhận bí tích thêm sức.

Các anh chị dự tòng cùng với các cha mẹ đỡ đầu đã đến rất sớm để chuẩn bị.

Cùng đồng tế hôm nay với cha bề trên chánh xứ, có cha Phó bề trên, cha Giám đốc Trung tâm mục vụ, cha Quốc Văn, cha Trọng Chính và hai thân nhân của các anh chị.


Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

 

Trong phần đầu lễ và trong bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh một chữ duy nhất để định nghĩa kitô giáo, đó là yêu thương, là danh xưng giáo hội Việt Nam thuở ban đầu dưới mắt bà con lương dân.

 

Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

 

Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì Ngài đã yêu thế gian đến nỗi ban con một… Nếu Đức Giêsu gọi yêu thương là giới răn mới, thì ngài khẳng định yêu thương là dấu nhận người môn đệ đích thực. Nếu thánh Gioan khẳng định mến Chúa phải yêu anh em, thì thánh Phaolô quả quyết yêu thương là chu toàn lề luật.

 

Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

 

Cha cầu chúc các anh chị lãnh bí tích hôm nay thực sự hội ngộ, gặp gỡ, cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và trở nên chứng tá cho tình yêu Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

 

Cuối thánh lễ, đại diện lớp tân tòng đã nói lên lời cảm ơn với các cha, ban giảng huấn, các cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn, và xin mọi người cầu nguyện hỗ trợ các anh chị trong bước đường đức tin tương lai.


Chúc mừng 29 anh chị gia nhập hội thánh

 

Trả lời