Tin vui : Các ứng viên linh mục Đaminh

 

Tin vui : Các ứng viên linh mục Đaminh

Nhân dịp bế mạc Năm Thánh Linh Mục, Đức hồng y TGM Gioan B. Phạm Minh Mẫn, đã có sáng kiến tổ chức lễ truyền chức chung cho các dòng tu cùng với các thày Đại chủng viện Sài Gòn, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận ngày 11.06.2010.

Vì thời điểm này khá sớm so với thói quen của Dòng, thường tổ chức lễ phong chức linh mục vào tháng tám, nên không có các thầy sắp mãn khóa vào cuối tháng năm tới đây.


Tin vui : Các ứng viên linh mục Đaminh


Ngày 21 tháng 04 Cha bề trên Giám Tỉnh đã chính thức công bố danh sách 11 ứng viên sẽ lãnh nhận tác vụ linh mục trong dịp này. Đó là các thày phó tế thuộc các đơn vị : tu viện thánh Anbêtô, tu viện thánh Martinô, tu viện Mân Côi, tu viện Mai Khôi và tu xá thánh Đaminh. Các thày đã được tập trung ôn tập và khảo hạch, và thuộc khá nhiều lớp khấn từ 1996 đến 2002.

Sau đây là danh sách 11 ứng viên dòng Đaminh :

Tu viện thánh Anbêtô

Giuse Nguyễn Viết Chinh

Tu viện Rất thánh Mân Côi

Phêrô Vêrôna Trần Ngọc Cẩm
Phaolô Cao Chu Vũ
Giuse Nguyễn Đình Chiến
Phanxicô X. Nguyễn Minh Nhật

Tu viện Mai Khôi

Gioakim Đặng Quốc Phong

Tu viện thánh Martinô

Đaminh Nguyễn Thành Lượng
Gioan B. Lưu Quốc Phương
Giuse Vũ Quang Tấn
Giuse Hoàng Văn Hòa

Tu xá thánh Đaminh

Đaminh Nguyễn Tuấn Thời

Trong danh sách trên, có thầy phó tế Nguyễn Viết Chinh đang phục vụ tại giáo xứ Đaminh; và thầy Nguyễn Tuấn Thời, là cháu của ông Nguyễn Văn Đích, chủ tịch HĐMV.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho quý thầy chuẩn bị sốt sắng để lãnh nhận sứ vụ mới.

Trả lời