Thánh Giá với WYD Sydney 2008


Thánh Giá Tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Sydney 2008

 

Trong ngày thứ ba Tĩnh tâm Giới trẻ giáo xứ Đaminh Ba Chuông, ngày 22-03.2010, vẫn trong chủ đề về Năm Thánh GHVN, cha chủ sự Phanxicô X. Đào Trung Hiệu đã trình bày về bóng dáng của thánh giá trong lịch sử giáo hội trên quê hương Việt Nam, nói đến tình yêu của giới trẻ công giáo với Thánh giá, được biểu lộ qua các đại hội thế giới.

Sau đó chính các bạn đã có cơ hội biểu lộ lòng cảm mến của mình với tình yêu cứu độ của Con Thiên Chúa, qua nghi thức suy tôn thập giá. Xin giới thiệu với độc giả các đoạn phim đã được chọn trình chiếu trong buổi tĩnh tâm.

Và xin mời coi thêm hình ảnh : Giới trẻ Giáo xứ Đaminh Suy tôn Thánh Giá (2010)

 

+ Giới trẻ với Thánh giá tại WYD Sydney 2008 :

 

 

Thánh Giá với WYD Sydney 2008 

Giới trẻ Ba Chuông hôn kính thánh giá 2010

 

 [wmvremote]http://mamco.ipage.com/z/phim/sydney.wmv[/wmvremote]

 

 

Trả lời