Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Nghe bài giảng trong Thánh lễ

/giuse_hieu


Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Hình : Nguyễn Văn Đích

 

Trong thánh lễ 17g30 chiều 19.03.2010, Giáo xứ Đaminh đã long trọng mừng Thánh Cả Giuse bổn mạng Giáo hội, bổn mạng giáo họ Giuse, bổn mạng quý cha quý thày trong tu viện, bổn mạng các gia trưởng, và bổn mạng nhiều quý ông quý anh trong cộng đoàn.

Lòng quý mến của giáo dân với thánh Cả Giuse được biểu lộ qua sự hiện diện đông đảo của anh chị em và sự tham dự sốt sáng trong thánh lễ.

 

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Phụ trách hát lễ hôm nay có hai ca đoàn Thánh Gia và Chúa Hài Đồng, với sự yểm trợ của ban nhạc Three Bells.

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Đầu thánh lễ cha bề trên đã nói đến ý nghĩa việc Đức Pio IX, giữa thế kỷ 19 đã đặt giáo hội dưới sự bảo trợ của thánh Cả Giuse, và mời cộng đoàn chúc mừng tất cả những đơn vị cũng như các cá nhân mừng bổn mạng hôm nay.

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Trong bài chia sẻ, cha Chủ tế nhấn mạnh tước hiệu “Đấng Công Chính” của thánh Giuse. Ngài giải thích ý nghĩa từ công chính theo ba ý tưởng, và dẫn giải theo mẫu gương của thánh Giuse. Đó là : công bằng không chiếm đoạt những gì thuộc sở hữu của người khác ; công tâm, trung tín khi chu toàn bổn phận, và được công chính hóa nhờ tín thác vâng theo thánh ý của Cha trên trời.

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng


 Cha xứ cũng cổ võ lối xưng hô mới: CHA THÁNH GIUSE của giáo hữu gần đây, một lối xưng hô thân mật, gần gũi và chính xác, vì giáo hội cũng là gia đình của Chúa Kitô.

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Như truyền thống, các vị đại diện trong giáo họ phụ trách những công tác phụng vụ như đọc sách và dâng lễ vật.

Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

Cuối thánh lễ ông Nguyễn Văn Đích, trưởng giáo họ Giuse, đã nói lên tâm tình cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn thánh bổn mạng và cảm ơn mọi người.


Giáo họ thánh Giuse mừng bổn mạng

 

Xin Thánh Giuse chuyển cầu trước nhan Chúa, để mỗi người, đặc biệt những ai chọn thánh nhân là bổn mạng, biết noi gương người, trung tín trong bổn phận và công chính  trong cuộc sống hằng ngày.


Trả lời