40 Bài Suy Niệm Mùa Chay

 

40 bài suy niệm mùa chay


40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Xin tổng hợp và giới thiệu loạt 40 bài suy niệm mùa chay, chính xác là 43 bài, từ lễ tro đến lễ phục sinh. Loạt bài đã đăng năm 2009 trên gxdaminh.net.

Tạm thời xin để ở mục “Bài đáng quan tâm”, sau lễ phục sinh sẽ chuyển vào mục “giới thiệu sách”.

Tài liệu do J.B. Đặng Minh An dịch từ tạp chí “The Word Among Us” do Catholic News Service (Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ) chủ xướng.

NB. Xin cáo lỗi, vì đếm sai số ở bài 9 .


Bài 1 : Hãy Trở Về Cùng Ta Với Tất Cả Tâm Hồn Của Ngươi
Bài 2 : Phúc Cho Những Ai Có Lòng Ao Ước Sống Trong Lề Luật Chúa
Bài 3 : Giữ Chay Trong Hân Hoan và Hy Vọng
Bài 4 : Hãy Quay Về
Bài 5 : Kêu Cầu Danh Chúa Sẽ Được Cứu Thoát

Bài 6: Cầu Nguyện
Bài 7: Cầu Nguyện Bằng Kinh Lạy Cha
Bài 8: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Bài 10: Thiên Chúa Là Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta

Bài 11: Hiệp Nhất
Bài 12: Giao Ước
Bài 13: Sám Hối
Bài 14: Tạ Ơn
Bài 15 : Như Thầy Phục Vụ

Bài 16: Hãy Cho Đi
Bài 17: Hãy Đón Nhận
Bài 18: Thiên Chúa Yêu Thương
Bài 19: Thiên Chúa Là Cây Nho, Chúng Ta Là Cành
Bài 20: Thiên Chúa Là Nguồn Hy Vọng

Bài 21: Trung Thành
Bài 22 : Hiệp Nhất
Bài 23: Thiên Chúa Trung Tín
Bài 24: Khiêm Nhường
Bài 25: Thiên Chúa Là Cha Nhân Hậu

Bài 26: Xin Vâng
Bài 27: Sẵn Sàng Trả Lời Cho Ai Chất Vấn Về Niềm Hy Vọng
Bài 28: Đức Kitô Là Thiên Chúa
Bài 29: Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan
Bài 30: Thánh Thần Luôn Làm Việc Trong Tâm Hồn

Bài 31: Chúa Giêsu là Thiên Chúa
Bài 32: Người Anh Trưởng Do Thái
Bài 33: Người Tôi Trung Đau Khổ
Bài 34: Thân Xác Chúng Ta Sẽ Phục Sinh
Bài 35: Con Người Đến Để Phục Vụ

Bài 36: Chúa Giêsu Là Ai ?
Bài 37 : Ham Tiền Nên Phản Bội
Bài 38 : Tự Tin Nên Phản Bội
Bài 39: Thánh Giá Cuộc Đời
Bài 40 : Thứ Năm Tuần Thánh

Bài 41 : Thứ Sáu Tuần Thánh
Bài 42 : Vọng Phục Sinh
Bài 43 : Phục Sinh của Chúa Kitô
Bài 44 : Sự Phục Sinh Của Đức Kitô Theo Tinh Thần Của Phaolô

 

Trả lời