Nghe trình bày thông điệp Bác ái trong chân lý

Tìm hiểu thông điệp “Bác ái trong chân lý”

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thuyết trình về thông điệp “Bác ái trong chân lý”

 

Nghe trình bày thông điệp Bác ái trong chân lý 

 

Trong ngày họp mặt tu sĩ các Dòng nam nữ tại nhà thờ Đaminh Ba Chuông ngày 02.02.2010, lễ Đức mẹ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhận lời đến trình bày về thông điệp “Bác Ái trong Chân Lý” của Đức thánh cha Bênêdictô XVI.

Xin được giới thiệu nguyên văn bài thuyết trình của Đức cha Phêrô, nằm đáp ứng yêu cầu của các tu sĩ muốn được nghe lại kỹ lưỡng hơn, cũng như các tu sĩ vì hoàn cảnh không hiện diện trong buổi họp mặt này.

Đây cũng là một đề tài có tính thời sự, và hữu ích cho mọi người.

Nói chung “Bác Ái trong Chân Lý” là một thông điệp về xã hội, bác ái phải đặt nền trên chân lý. Chân lý không thuần túy đặt nền trên lợi ích trước mắt hay của một số người, mà phải dựa trên chân lý đích thực, đặt nền trên giáo huấn của Đức Kitô, và góp phần thăng tiến phẩm giá con người…

Nghe thuyết trình :

/dckham_bacai_chanly

 

 

 

 

Trả lời