Thánh Lễ Trao Tác Vụ Giúp Lễ

 

Thánh Lễ Trao Tác Vụ Giúp Lễ

Gò Vấp : Vào 5 giờ 45 phút sáng Chúa Nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2009, tại nguyện đường tu viện Đa Minh Mân Côi Gò Vấp, đã diễn ra thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho 14 thầy dòng Đaminh. Ngoài 11 thầy thuộc nhà học Gò Vấp, có ba thầy thuộc nhà học Ba Chuông, đó là các thầy Phêrô Mai Viết Độ, Đaminh Phạm Thanh Cao và Antôn Nguyễn Văn Sơn.

Thánh Lễ Trao Tác Vụ Giúp Lễ

Sau giờ nguyện phụng vụ kinh sáng và kinh sách, 14 thầy lãnh tác vụ đã rước đoàn đồng tế vào nguyện đường trong bầu khí trang trọng và thân tình. Cùng tham dự thánh lễ đồng tế với cha giám tỉnh có cha Giuse Nguyễn Tất Trung, bề trên tu viện Mân Côi Gò vấp, cha Fx. Đào Trung Hiệu, bề trên tu viện Anbêtô Ba Chuông, quý cha giáo và đông đảo quý cha trong tu viện Gò Vấp.

Trong phần huấn dụ, cha giám tỉnh đã phân tích và diễn giải sâu sắc về ơn gọi, về sứ vụ của dòng cũng như tác vụ mà anh em sắp lãnh nhận. Từ nhu cầu phục vụ cộng đoàn, anh em được mời gọi để san sẻ công việc vì lợi ích chung. Lãnh tác vụ không phải là để vinh danh hay lợi lộc nhưng là vì anh em, cho anh em và cho tha nhân.

Thực ra bấy lâu nay các thày thực hiện các tác vụ này, nhưng với nghi thức hôm nay, các thày chính thức đảm nhận sứ vụ của Giáo hội, trong việc công bố Lời Chúa và trao Thánh Thể Chúa cho tha nhân.

Cầu chúc quý thầy mới lãnh tác vụ sẽ luôn mãi là những cộng sự đắc lực trong sứ vụ loan báo tin mừng và phục vụ cộng đoàn.

Thánh Lễ Trao Tác Vụ Giúp Lễ

 

 

Theo daminhvn.net

Trả lời