Diễn đàn : Trào Lưu Thế Tục Hóa

GIÁO XỨ ĐAMINH – BA CHUÔNG

Mỗi tháng một chuyên đề

Diễn đàn : Trào Lưu Thế Tục Hóa

 

Diễn đàn : Trào Lưu Thế Tục Hóa

 

Gần đây, chúng ta nghe nói nhiều đến khái niệm “thế tục hóa”, một khái niệm đã hình thành như một trào lưu tư tưởng, hay một thứ “chủ nghĩa”, nó đã và đang tác động và ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống con người nói chung, đời sống đức tin của người kitô hữu nói riêng.

Vì vậy, để tìm hiểu và chân nhận khái niệm này, chúng tôi, kính mời ông bà anh chị em (không giới hạn số lượng và độ tuổi) tham dự buổi sinh hoạt diễn đàn tháng 01 năm 2010 với chuyên đề:

TRÀO LƯU THẾ TỤC HOÁ
TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ
ĐẾN ĐỜI SỐNG ĐẠO HÔM NAY

Thuyết trình viên: Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P
Giáo sư triết học tại Học Viện Đaminh .

Thời gian: Vào lúc 18g30 Chúa nhật, ngày 10.01.2010

Địa Điểm: Trung tâm Mục Vụ Giáo xứ Đaminh

Giáo xứ Đaminh – Ba chuông, ngày 03.01.2010

Người Phụ trách
Lm.Giuse Đỗ Trung Thành, O.P.

 

* Xin Quí vị nhớ gởi xe tại trường Hàn Thuyên (trường Phú Nhuận cũ)
và vào tham dự theo lối cổng Đặng Văn Ngữ.

 

Trả lời