Phép lành tòa thánh Nhân dịp 50 năm

 

Phép lành tòa thánh
Nhân dịp 50 năm Tu Viện thánh Anbêtô

 

Phép lành tòa thánh Nhân dịp 50 năm

Click để xem mẫu lớn

 

Đức Thánh Cha Benedictô XVI

Ưu ái ban phép lành tòa thánh

như bảo chứng muôn ơn lành của Chúa cho

Cha Bề Trên và toàn thể anh em Tu sĩ Đaminh,

Các ân nhân và thân nhân của Tu Viện Thánh Anbêtô Phú Nhuận

nhân dịp mừng kỷ niệm

50 năm Thành Lập Tu Viện

1959 – 13.06 – 2009.

 

Trả lời