Mỗi tín hữu dấn thân làm chứng Tin mừng

Mỗi tín hữu dấn thân làm chứng Tin mừng

ĐTC nhân Khánh nhật Truyền giáo: ”mỗi người Kitô hữu dấn thân loan báo và làm chứng Tin mừng cho tất cả mọi người”

Mỗi tín hữu dấn thân làm chứng Tin mừngKinh Truyền tin chúa nhựt Truyền giáo

Chủ đề buổi cầu nguyện trưa chúa nhựt hôm qua dựa trên ngày thế giới truyền giáo, được cử hành hàng năm vào chúa nhựt áp chót của tháng mười. Vào dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp, được ký ngày 29 tháng 6, với đề tài trích từ sách Khải huyền 21,4: “Các dân tộc sẽ đi dưới ánh sáng của Người”.

Năm nay, ngày Thế giới truyền giáo trùng với Thượng hội đồng giám mục bàn về Phi châu, một đại lục đầy hứa hẹn cho công cuộc rao truyền Tin mừng nhưng cũng mang theo rất nhiều khó khăn về chính trị xã hội. Một dịp trùng hợp nữa là 400 năm tạ thế của thánh Gioan Leonardo, một trong những người sáng lập trường Truyền giáo tại Rôma để đào tạo các thừa sai. Ngoài ra không thể nào không nhắc đến nhiều vị thừa sai vẫn còn phải đương đầu với cảnh bách hại và thảm sát, như trường hợp xảy ra cho linh mục Ruggero Ruvoletto, người Ý nhưng hoạt động giữa những người nghèo tại Brasil. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúa nhựt thứ ba trong tháng mười là ngày khánh nhật truyền giáo, một dịp thôi thúc mỗi cộng đoàn giáo hội và mỗi người Kitô hữu dấn thân loan báo và làm chứng Tin mừng cho tất cả mọi người, cách riêng là những người chưa biết Chúa. Trong sứ điệp viết nhân cơ hội này, tôi đã gợi hứng từ đoạn sách Khải huyền, vọng lại một lời tiên báo của ông Isaia: “Các dân tộc sẽ đi dưới ánh sáng của Người” (Kh 21,24). Ánh sáng nói đây là ánh sáng của Thiên Chúa, được tỏ bày nhờ Đấng Thiên sai và phản chiếu trên dung nhan của Hội thánh, được diễn tả như là thành Giêrusalem mới, đô thành tráng lệ chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa. Đó là ánh sáng của Tin mừng, soi dẫn nẻo đường của các dân tộc, và hướng dẫn họ đến việc kiến tạo một đại gia đình, trong công lý và hoà bình, dưới một hiền phụ duy nhất là Thiên Chúa tốt lành và lân tuất. Hội thánh hiện hữu là để loan truyền sứ điệp hy vọng của toàn thể nhân loại, ngày nay “đang chứng kiến nhiều khám phá rực rỡ nhưng xem ra đã đánh mất ý nghĩa của những thực tại tối hậu và của chính sự hiện hữu” (thông điệp Redemptoris Missio 2).

Trong tháng mười, đặc biệt là vào chúa nhựt hôm nay, Hội thánh hoàn vũ nêu bật ơn gọi truyền giáo của mình. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Hội thánh ý thức rằng mình được kêu gọi tiếp tục công trình của Chúa Giêsu qua việc loan báo Tin mừng về Triều đại Thiên Chúa, đó là “công lý, bình an và hoan lạc trong Thánh Linh” (Rm 14,17). Triều đại này đang hiện diện trong thế giới như là sức mạnh của tình yêu, tự do, liên đới, tôn trọng phẩm giá mọi ngươi, và Cộng đoàn Giáo hội cảm thấy thúc bách phải hoạt động sao cho Chúa Kitô được ngự trị hòan toàn. Hết mọi phần tử của Hội thánh hợp tác vào kế hoạch ấy, tuỳ theo bậc sống và đặc sủng của mình.

Trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay, tôi muốn nhắc đến các nhà truyền giáo – linh mục, tu sĩ, giáo dân thiện nguyện – đã hiến dâng cuộc đời để mang Tin mừng cho thế giới, đương dầu với những khó khăn hiểm trở và thậm chí đôi khi những cuộc bách hại nữa. Tôi nghĩ đến cha Ruggero Ruvoletto, linh mục theo dự án fidei donum, mới bị sát hại bên Brasil, cha Michael Sinnot, tu sĩ, mới bị bắt cóc cách đây mấy hôm bên Philippin. Và làm sao không nghĩ đến những gì đang đuợc bàn trong Thượng hội đồng giám mục về châu Phi, có liên quan đến việc hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô và cho Hội thánh ? Tôi xin cám ơn các Hội Giáo hoàng truyền giáo vì công tác phục vụ việc cổ động và đào tạo cho việc truyền giáo. Tôi xin mời tất cả các Kitô hữu hãy góp phần chia sẻ vật chất và tinh thần để giúp đỡ các giáo hội non trẻ tại các nước nghèo.

Các bạn thân mến, hôm nay ngày 18 tháng mười cũng là lễ thánh sử Luca. Ngoài sách Tin mừng, người còn viết cuốn Công vụ các thánh tông đồ, kể lại việc truyền bá sứ điệp Kitô giáo cho đến tận cùng mặt đất mà người đương thời biết đến. Chúng ta hãy xin thánh nhân chuyển cầu, cùng với thánh Phanxicô Xavier và thánh Terêsa Hài đồng, bổn mạng các nơi truyền giáo, và của Đức Trinh nữ Maria, ngõ hầu Hội thánh tiếp tục truyền bá ánh sáng của Chúa Kitô cho mọi dân tộc. Ngoài ra, tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho khoá họp đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục về Phi châu, đang diễn ra tại Vatican vào những ngày này…

Bình Hòa

Trả lời