Mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng 15.09.2011

 

Mừng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam
15.09.2011

Suy Niệm : Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam được thành lập ngày 18.03.1967, với tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, được kính vào ngày 15 tháng 09 hàng năm.


Mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng 15.09.2011 

Bế mạc tỉnh hội 25.06.2011 (Click để xem hình lớn)

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông chúng con xin chân thành mừng chúc :

Tỉnh Dòng, các tu viện, tu xá, các giáo xứ Dòng phụ trách được luôn tiến triển.

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, xin Chúa ban cho Cha Giám Tỉnh, quý cha Bề Trên, Quý cha quý thày, được hồn an xác mạnh, và hăng say thi hành sứ vụ Đaminh trên quê hương Việt Nam.

Đại diện HĐMV
Ô Đaminh Nguyễn Văn Đích


  Ý nghĩa danh hiệu
Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

(Trích tập kỷ niệm ngày thành lập) 

Mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng 15.09.2011Được đứng thành Tỉnh Dòng, các tu sĩ Đaminh Việt Nam chúng tôi đã sung sướng chọn cho Tỉnh Dòng danh hiệu “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO”. Thực khó có thể tìm được danh hiệu khác để :

– Nhớ nguồn,
– Định hướng đi,
– Cầu xin sức mạnh.

Giáo hội Việt Nam đã được xây dựng nhờ máu các Tử Đạo. Tân tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam cũng thế … Trong 117 thánh Tử Đạo Việt Nam, thấp thoáng 38 vị thuộc gia đình Đaminh …  

 

Thống kê tỉnh dòng hiện nay

Tỉnh dòng hiện có 340 tu sĩ, trong đó có 202 linh mục (58 du học và làm việc ở hải ngoại).

Tại Việt Nam, tỉnh dòng hiện diện tại 16 giáo phận, với bốn tu viện, bốn tu xá, hai phụ xá, phụ trách 23 giáo xứ, và tham gia nhiều sinh hoạt đa đạng.


Mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng 15.09.2011

Ngày 15.09.2006 – Click để xem hình lớn

 

Trả lời