Khấn thánh Martinô : 27.08

Đến với Thánh Martinô

Tuần này có 211 ý nguyện

Khấn thánh Martinô : 27.08+ Xin ơn
– Xin ơn bình an : 18
– Xin được mạnh khỏe : 27
– xin cho gia đình được hạnh phúc, hòa thuận thương yêu nhau : 17
– Xin cho con em ngoan ngoãn, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt : 11
– Xin ơn trợ lực để vượt qua gian nan thử thách : 3
– xin có công ăn việc làm : 18
– Xin ơn sống đạo đức : 10
– Xin ơn trả được nợ : 7
– Xin ơn bỏ thói hư nết xấu, trở về cùng Chúa: 21
– Xin được khỏi bệnh : 17
– Xin ơn bán được nhà : 5
– Xin thêm lòng yêu mến Chúa : 6
– Xin ơn như ý : 25
– Xin cho hạnh phúc lứa đôi: 3
– xin ơn bền đỗ trong niềm tin: 2
– xin ơn chết lành: 1
– Xin ơn có con và sinh nở mẹ tròn con vuông : 8

+ Tạ ơn
– gia đình tìm lại được bình an: 5
– đã tìm được công ăn việc làm : 3
– đã được khỏi bệnh : 1
– đã tai qua nạn khỏi: 1
– đã được như ý nguyện xin: 2

Lời cầu : Giờ đây xin cộng đoàn hiệp ý cùng những người xin ơn và tạ ơn trong tuần qua dâng lời nguyện xin và chúc tụng Chúa.

1. Hội thánh luôn mời gọi con cái mình hiên ngang sống đức tin Chúa đã thương ban. Nhờ lời thánh Martin chuyển cầu, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết thể hiện niềm tin của mình qua những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày.

2- Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng : “bỏ Thầy chúng con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Nhờ lời cầu bầu của thánh Martin, xin Chúa thương soi lòng mở trí cho chúng ta biết: chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật cho con người.

3- Chúa nói : “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. Nhờ lời cầu bầu của thánh Martin, xin cho các Kitô hữu biết tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, để được phần thưởng Chúa ban.

4- Chúa nói : “Ai không từ bỏ mình, không vác thánh giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy”. Nhờ lời cầu bầu của thánh Martin, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa, để được sống muôn đời.

Trả lời