Mời tham dự Lễ Thêm Sức tại Đaminh Ba Chuông

 

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
Cho Thiếu Nhi Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông

Mời tham dự Lễ Thêm Sức tại Đaminh Ba Chuông

 

Kính thưa cộng đoàn.

Sáng Chúa nhật tới nhằm lễ Chúa Ba Ngôi, giáo xứ chúng ta có vinh dự đón tiếp Đức Hồng Y Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đến chủ sự thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi :

vào lúc 9 giờ sáng ngày 07.06.2009.

Sau thời gian dài học hỏi, 78 em thiếu nhi thuộc chi đoàn thiếu cấp III, đã vượt qua kỳ khảo hạch và được chấp thuận lãnh bí tích trong dịp này.

Các em cũng đã có ba ngày tĩnh tâm và chuẩn bị nghi thức cách sốt sáng.

Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo, để hiệp thông chia sẻ niềm vui với các gia đình có con em lãnh bí tích, cũng là để gặp gỡ vị chủ chăn, và lắng nghe huấn từ của ngài.

 

 

Trả lời