Góp Phần Cổ Võ Ơn Gọi

THƯ NGỎ
Góp Phần Cổ Võ Ơn Gọi

Chúa nhật Chúa Chiên Lành 03.05.2009

Góp Phần Cổ Võ Ơn GọiKính thưa quý ông bà anh chị em,

Theo truyền thống hàng tháng, quý ông bà anh chị em vẫn quảng đại góp phần cho việc xây dựng các Nhà thờ ở vùng sâu vùng xa.

Riêng chúa nhật đầu tháng Năm này, trùng với ngày Lễ Chúa Chiên Lành, ngày cổ võ ơn thiên triệu, nên qua lá thư này, xin quý vị nhiệt tình đóng góp cho việc đào tạo tu sĩ linh mục trong hội thánh.

Tạ ơn Chúa, Giáo hội Việt Nam hiện còn khá dồi dào về ơn gọi. Theo thống kê của Hội Đồng Giám Mục cuối năm 2008, có trên 3.000 chủng sinh và 7.000 tu sĩ thuộc 120 hội dòng và tu đoàn trong giai đoạn đào tạo.

Nếu việc xây dựng đền thờ vật chất là quan trọng, thì chắc chắn việc xây dựng đền thờ tâm hồn còn quan trọng hơn. Góp phần vào công cuộc đào tạo ơn gọi, quý vị đang góp phần vào sự phát triển lâu dài của giáo hội.

Xin được tiếp tay với quý vị hảo tâm, chuyển tất cả ngân khoản thu được hôm nay, đến các chủng viện và các cơ sở đào tạo tu sĩ. Rất mong sự hưởng ứng của cộng đoàn.

Xin chân thành cảm ơn.
Lm. P.X. Đào Trung Hiệu OP
Chánh xứ

 

Góp Phần Cổ Võ Ơn Gọi

 

Trả lời