Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn HộMời hiệp Lễ Cầu Nguyện
Cho Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP

Thứ hai 27.04.2009

Kính gửi Ban Mục Vụ Giáo xứ, Các Giáo Họ, Các Đoàn thể
Cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Đaminh


Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn HộCha Đaminh Nguyễn Văn Hộ, nguyên chánh xứ giáo xứ Đaminh Ba Chuông, đã được Chúa gọi về ngày 19.04.2009. Tu viện và Giáo xứ chúng ta đã có phái đoàn đi kính viếng và tham dự lễ tang của cha Cố tại tu viện thánh Martinô Hố Nai.

Tuy nhiên, vì cha Cố Đaminh đã phục vụ tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông đến 24 năm, trong đó có 11 năm với vai trò chánh xứ ; thể theo nguyện vọng của nhiều người ; và để tỏ lòng cảm mến tri ân những hy sinh và đóng góp của Ngài đã dành cho cộng đoàn chúng ta.

Giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ đồng tế đặc biệt cầu nguyện cho cha nguyên chánh xứ Đaminh

Vào thánh lễ : 17 giờ 30, chiều thứ hai 27.04.2009.

Kính mời anh chị em trong giáo xứ, các đoàn thể và mọi người quen biết cha Cố Đaminh, đến hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài. Và cũng xin ngài cầu nguyện cho chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn.

Lm Phanxicô Đào trung Hiệu
Chánh xứ

Ông Đaminh Nguyễn Văn Đích
Trưởng Ban Mục VụTrả lời