Giêsu Kitô Siêu Sao

GIÊSU KITÔ SIÊU SAO (Jesus Christ Superstar)

Đêm hòa nhạc Giêsu Kitô Siêu Sao, do Ban hợp xướng và Dàn nhạc Suối Việt, cùng với ban nhạc Rock “5.P.M.”  thực hiện, tại Thánh đường Đa Minh Ba Chuông vào tháng tư 2006. Dưới sự chủ tọa của Đức hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nhân dịp về khánh thành Ba Quả Chuông mới.

Trong bầu khí mùa Chay xin được giới thiệu lại Buổi trình diễn Opera Rock hiếm có này.
Xin click vào đây

Giêsu Kitô Siêu Sao

Trưởng ban tổ chức : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh
Nguyên tác : “Jesus Christ Superstar” của Andrew Llyod Webber
Cải biên phần âm nhạc : Nguyễn Bách – Đình Lãng
Chỉ huy : Nhạc sĩ Nguyễn Bách
Dịch giả : Thanh Hương, Thanh Tú
Biên đạo múa : Minh Hạnh

Các ca sĩ :
Tấn Đạt, Công Lâm (Giêsu)
Eban Tú (Giuđa)
Khánh Trang, Triệu Yên (Mađalêna)
Chí Liêm (Philatô)
Trần Ngọc (Hêrôđê)
Anh Khoa (Caipha)
Các nhân vật quần chúng (Hợp xướng Suối Việt)

 

Trả lời