Thăm Bệnh Nhân Xuân Kỷ Sửu 2009

 

Ngày Xuân Kỷ Sửu
Thăm Người Già và Bệnh Nhân

Xem Slides : xin click tại đây

Thăm Bệnh Nhân Xuân Kỷ Sửu 2009

Ngày xuân vốn là ngày để gặp gỡ và hiệp thông. Xin gửi đến anh chị em hình ảnh Quý ông bà cao niên và các bệnh nhân. Trong đó có những người đã có đóng góp lớn lao trong quá khứ với giáo xứ.

Nhân dịp xuân Kỷ Sửu 2009, cha quản đốc và cha chánh xứ, với sự hướng dẫn của hội đồng mục vụ, đã đại diện cộng đoàn thăm viếng và cầu chúc các cụ được bình an mạnh khỏe… Và xin các cụ dâng những bệnh tật của mình để cầu nguyện cho giáo xứ.

Đó cũng là cách để sống mầu nhiệm hiệp thông.

.

 

[youtube]NBD6B76Wlws[/youtube]

 

 

Thăm Bệnh Nhân Xuân Kỷ Sửu 2009

Trả lời