Kho tàng ở tầm tay bạn


Kho tàng ở tầm tay bạn

Kho tàng ở tầm tay bạn

Hãy dùng thời gian để suy nghĩ,
vì đó là nguồn mạch của sức mạnh.

Hãy dùng thời gian để chơi đùa,
vì đó là bí mật, của tuổi xuân trường cửu.

Hãy dùng thời gian để đọc sách báo,
vì đó là nguồn mạch của kiến thức.

Hãy dùng thời gian để yêu và được yêu,
vì đó là hồng ân của Thiên Chúa.

Hãy dùng thời gian để chọn bạn hữu,
vì đó là đường hạnh phúc.

Hãy dùng thời gian để tươi cười,
vì đó là âm nhạc của tâm hồn.

Hãy dùng thời gian để trao tặng,
vì đời quá vắn để sống ích kỷ.

Hãy dùng thời gian để mang Tin mừng,
vì đó là sứ mạng cao cả của bạn.

Hãy dùng thời gian để cầu nguyện,
vì đó là sức mãnh liệt nhất trên quả đất nầy.

Trả lời