Hãy Đến Mà Xem

Hãy Đến Mà XemPhaolô Nguyễn Cao Thắng op

Hãy Đến Mà Xem
Ga 1,35-42

Trình thuật Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay gợi mở bài học thật ý nghĩa cho chúng ta là những người lữ hành bước theo Chúa : Hãy đến sống với Chúa và nói cho mọi người về Chúa.

Sau khi được thầy mình là ông Gioan giới thiệu về Đức Giêsu: “Đây là chiên Thiên Chúa”, hai môn đệ của ông cất bước đi theo Người.

Tuy Đức Giêsu không nghe hoặc dừng lại khi đi ngang qua nơi thầy trò ông Gioan đang trao đổi, nhưng Ngài biết câu chuyện vừa xảy ra. Chúa biết có hai người đi theo đàng sau mình và Chúa biết rõ tâm trạng của hai ông. Chúa không thờ ơ hay bỏ mặc, nhưng Ngài đã tỏ lòng thương mến và quay lại hỏi hai ông với tâm tình thân mật: Các anh tìm gì? Được Chúa hỏi đến, hai ông thưa: “Lạy Thầy, Thầy ở đâu?”

 Hai môn đệ không hỏi Thầy dạy những gì, cũng không hỏi chúng tôi có thể theo Thầy được chăng hoặc đặt bao câu hỏi khác để biết rõ về Đức Giêsu. Nhưng họ hỏi: Thầy ở đâu? Hai ông có ý đến tận nơi người ở. Đến để tận mắt thấy cuộc sống của Người, đến để được nghe tận tai lời Chúa nói. Nghĩa là họ muốn biết tường tận, xác thực bằng chính tai mắt của mình về Đấng mà thầy mình là ông Gioan giới thiệu. Họ hiểu rằng, để theo Chúa phải biết Chúa và sống như Chúa dạy, sống như Chúa đã sống.

Nghe hai ông thưa : Thầy ở đâu ? Chúa Giêsu nói với hai ông “ hãy đến mà xem”. Hai ông liền đi theo Chúa về nhà.

Mặc dầu Kinh Thánh không thuật lại nhà Chúa ở đâu, nhà Chúa như thế nào, ở với ai,… Nhưng một điều chúng ta biết chắc chắn là Chúa nói gì, bảo gì với hai ông và Chúa đã cho hai ông xem gì trong thời gian hai ông ở lại. Một điều chúng ta không nghi ngại là hai ông đã nhìn thấy cảnh sống khó nghèo nhưng tận tình của Chúa, hai ông thấy Chúa mến thương con người như thế nào, hai ông hẳn rằng cũng đã cầu nguyện với Chúa,… Nhờ đó, sáng ngày sau, ra khỏi nhà Chúa, hai môn đệ chạy đi tìm bà con để nói cho họ biết. Anrê, một trong hai môn đệ đã giới thiệu Chúa cho em mình là Simon. Ông Simon đã bỏ mọi sự mà theo Chúa và ông được đặt làm đá tảng, trên tảng đá ấy Chúa xây Hội Thánh của Người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể,

Sống đạo là phải gặp Chúa, phải thấy Chúa và sống trong Chúa. Nhưng lạy Chúa ! Nhiều lần, đời sống đạo của chúng con dường như chỉ đọc năm ba kinh, đi xem thánh lễ mỗi ngày như một thói quen hoặc giữ đạo vì luật buộc mà tuân giữ. Và thế, cuộc đời chúng con mãi dạt trôi, lênh đênh, mơ hồ trên con đường đến với Chúa.

Thường ngày, chúng con hiện diện trong Thánh đường, nguyện kinh, lãnh các bí tích,… nhưng trong cuộc sống, chúng con lại chẳng làm theo lời Chúa; chúng con đến với Chúa nhưng không học nơi Chúa, không sống như Chúa. Và rồi ngày tháng của chúng con trôi đi mà chẳng cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho chúng con. Một khi như thế, chúng con đã chẳng nói được gì cho mọi người về Chúa hoặc chia sẻ cho tha nhân lòng Chúa xót thương.

Xin Chúa thánh hóa và ban Thánh Thần Chúa trên chúng con, để chúng con biết gẫm suy lời Chúa, biết sống sao như lòng Chúa mong ước. Nhờ đó, trong đời sống  đạo của chúng con, trong cầu nguyện, trong thánh lễ chúng con được gặp Chúa, được nhìn thấy Chúa trong anh em, trong mọi biến cố cuộc đời như hai môn đệ xưa đã đến và xem Chúa, để rồi Chúa sống trong các ông và các ông đã loan báo về Chúa  cho mọi người. Amen.

Trả lời