Quản Lý Nhân Sự Bằng Vi Tính

 
 
Quản Lý Nhân Sự Bằng Vi TínhTHƯ NGỎ

Kính gửi các gia đình thuộc giáo xứ Đa Minh,

Để hồ sơ của giáo xứ được rõ ràng, thuận lợi trong việc quản lý, nhanh chóng trong việc chứng nhận và chính xác trong việc thống kê, Giáo xứ chúng ta trong năm nay sẽ áp dụng việc quản lý nhân sự bằng vi tính.

Vì thế xin anh chị em hợp tác và ghi thông tin chính xác về ngày tháng sinh nhật theo sổ rửa tội, ngày tháng lãnh các bí tích. Nếu chúng ta khai khác biệt, máy sẽ hiểu là hai người khác nhau.

1. Chủ hộ : xin ghi đủ tên thánh, họ và tên

2. Hoàn cảnh Kinh tế : Xin khoanh tròn chữ A, B hoặc C (A = Khá ; B = Trung Bình; C = Khó Khăn)

3. Địa chỉ : ghi chi tiết đủ để nhận thư

4. Các mục : ngày sinh, rửa tội, thêm sức, hôn phối … Xin ghi rõ ngày tháng năm, thí dụ : 15.10.78 (năm 2000 ghi 00)

5. Nơi sinh : chỉ cần ghi tỉnh hoặc Thành phố

6. Liên hệ so với chủ gia đình: chồng, vợ (nếu chỉ có hai người), ông, bà, cha, mẹ, cô, chú, con, cháu, dâu, rể…

7. Trình độ

– Các lớp phổ thông 1, 2, 3… 12. Nếu đã nghỉ học thêm dấu 9+

– Đại học : ĐH, nếu nghỉ học giữa chừng thêm dấu 2+

– Hoặc ghi bằng cấp : Tú tài, Cử Nhân, Bác sĩ …

– Nghề nghiệp : giáo viên, y tá, canh tác, buôn bán, nghỉ hưu, thất nghiệp, công nhân viên (CNV)

8. Sinh hoạt giáo xứ : đoàn thể – ca đoàn nào, với trẻ em thì giáo lý (khai tâm, hiệp lễ, thêm sức). Với các chúc vụ xin cho biết nhiệm kỳ (Td : 1967-75)

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý anh chị em

Phú Nhuận ngày 05-01-2009

 

Lm Phanxicô X Đào trung Hiệu OP

Chánh Xứ

Trả lời