Video: Hội đồng mục vụ giáo xứ mừng bổn mạng

 

Video: Hội đồng mục vụ giáo xứ mừng bổn mạngNhiều người vẫn cho rằng các Thánh Tử Đạo đã được ơn đặc biệt nên các ngài không biết sợ, không biết đau, đối với các ngài cái chết nhẹ tựa lông hồng… nhưng các ngài cũng chỉ là những con người như chúng ta, vì đức tin, vì sự sống đời đời nên các ngài phải chọn lựa, có những vị đã phải chọn lựa rất nhiều lần… Sự chọn lựa của các ngài cho chúng ta thấy đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: “… ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì…” (Mt 16, 25-26), vì chọn cái chết vì Đức Kitô nên các ngài được ân thưởng. Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương các ngài chúng ta phải biết chọn lựa cho đúng với ơn gọi và sống tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. (trích Bản tin)