Home / Nguyện Ca / Clips nhạc: Đem Tin Mừng

Clips nhạc: Đem Tin Mừng

 

 

Đem Tin Mừng

 

 

Tác giả: Đức Khải

Thực hiện: Huynh đoàn trẻ Gx. Ngọc Đồng

 

Ta lên đường đem Tin Mừng đi khắp nơi nơi. Ta qua đồi, băng qua rừng đi tới muôn nơi. Ta lên đường đem Tin Mừng ngại chi gian khó. Ta xây đời, ta xây đời bác ái yêu thương.

ĐK: Tin Mừng, đem Tin Mừng dựng xây thế giới. Tin Mừng, đem Tin Mừng dựng xây quê hương. Lên đường, ta lên đường vượt qua sông núi. Lên đường, đem Tin Mừng đi tới muôn phương.