Home / Hiệp Thông

Hiệp Thông

Chút tâm tình Kim Khánh

Để có được những hoạt động tích cực trải dài xuyên suốt cho đến hôm nay, không thể chối bỏ những đóng góp và cộng tác thầm lặng của bao người, bên cạnh đó là những tầm nhìn và quyết định đúng đắn của các cha - thày tại tu viện Albertô, cũng nh...

Read More »

Để Lời lớn lên: Mình Máu Chúa năm A (2017)

“Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa Ba Ngôi năm A (2017)

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Read More »